Tågresor

På dessa sidor får du information och anvisningar om avbokningar och förseningar av tågresor när det är fråga om ett utländskt tågbolag.

På dessa sidor får du information och anvisningar om avbokningar och förseningar av tågresor när det är fråga om ett utländskt tågbolag. Råd för att göra en reklamation hittar du under reklamationsanvisningar.

Tågresenärernas rättigheter gäller nästan alla internationella tåg inom EU. Observera att EU-länderna själva kan besluta om huruvida dessa rättigheter också gäller inrikestågen (t.ex. fjärr- och lokaltåg) och internationella tåg med avgångs- eller slutstation utanför EU.

Läs mer

Konkurrens- och konsumentverkets webbplats om tågresor

Tågpassagerares rättigheter i Europa (Europeiska kommissionen)

Mobilapplikation om passagerares rättigheter i Europa (Europeiska kommissionen)

Lagstiftning

Rättigheter för tågresenärer, förordning EU 2021/782