Inställd eller försenad resa

Om det är sannolikt att tågturen anländer till din slutliga destination mer än 60 minuter efter tidtabellen kan du välja bland följande alternativ:

1) Återbetalning av biljettpriset 

Du kan kräva återbetalning av priset för alla de delar av resan som ställts in samt för en resa som redan är gjord om du inte har nytta av den med tanke på den ursprungliga resplanen. Du kan dessutom kräva en kostnadsfri returresa så fort som möjligt till den avgångsplats som nämns på din biljett.

2) Ombokning 

Järnvägsbolaget ska ordna en ombokning till din slutliga destination på motsvarande villkor så snart som möjligt eller vid en senare tidpunkt som passar dig utan extra avgifter.

3) Fortsatt resa med försenat tåg

Om du bestämmer dig för att fortsätta resan med det försenade tåget ska järnvägsföretaget kostnadsfritt erbjuda måltider och förfriskningar, om dessa finns att tillgå ombord på tåget eller på stationen Du kan även kräva hotellrum eller annan inkvartering samt transport mellan järnvägsstationen och inkvarteringsplatsen, när ett uppehåll blir nödvändigt och om detta är möjligt att ordna.

Järnvägsföretaget ska dessutom betala en del av biljettpriset som ersättning. Ersättningen är 25 procent av biljettpriset, om tåget försenas minst en timme på din slutstation, och 50 procent av biljettpriset om förseningen är minst 2 timmar.

Du har inte rätt till ersättning om du har fått kännedom om förseningen innan du köpte biljetten.

4) Ersättning för skada

Om du har lidit skada på grund av att tåget har försenats eller ställts in kan du eventuellt få skadestånd. Ersättningen bestäms enligt den nationella lagstiftningen. Tågbolaget ersätter dock inte skada som orsakats till exempel av en omständighet som inte beror på användningen av järnvägen och som trots omsorgsfullhet inte kunde undvikas.

Råd om hur man anför besvär hittar du under rubriken reklamationsanvisningar.