Kom ihåg-lista för köp av semesterprodukter

Fundera noga över om du vill binda dig till en semesterprodukt

Det lönar sig att noggrant tänka igenom ett eventuellt köp av en semesterprodukt. Köp av en semesteraktie binder dig flera år framåt till att betala vederlag och det finns knappt någon marknad för att sälja aktier vidare. Kom ihåg att förskottsbetalning alltid är en risk – kan du vara säker på att kryssningen verkligen blir av om två år?

Det klokaste är att hoppa över presentationsmötet, om du inte på förhand tagit reda på detaljer om försäljaren och produkten. Förhastade beslut kan bli mycket dyrbara.

Kom ihåg-lista för köp av semesterprodukter 

  • Kräv allting skriftligt i fråga om det som avtalats. Vid eventuella tvister kan du ha svårt att bevisa försäljarens muntliga löften.

  • Säkerställ vem som är vem. Den finländske försäljaren är troligtvis bara en marknadsförare utan ansvar för fullföljandet av avtalet. Vilket företag ska du alltså vända dig till, om allting inte går som avtalat, och ger företaget kundservice på finska/svenska?

  • Skriv aldrig under något avtal som du inte hunnit läsa och vars innehåll du inte förstår. Be vid behov att få med papperen till hotellet, så att du kan studera dem i lugn och ro.

  • Betala aldrig något vid presentationen eller innan ångerfristen (14 dagar) löpt ut eftersom begäran om handpenning strider mot lagen.

  • Kontrollera hos försäljaren att du har ångerrätt och begär ett skriftligt avtalsvillkor om ångerrätt. Lita aldrig på enbart ett muntligt löfte om ångerrätt.