Att bli av med semesterprodukten

Timeshare och ångerrätt

När du köper en timeshare eller en långvarig semesterprodukt inom EU har du alltid en ångerrätt på 14 dagar. Om försäljaren överhuvudtaget inte berättat om ångerrätten för dig, kan du frånträda avtalet du ingått inom ett år och 14 dagar. Ångerfristen förlängs även i situationer där försäljaren inte lämnat de uppgifter som nämns i direktivet, t.ex. information om obligatoriska tilläggskostnader.

När ångerrätten utövas ska försäljaren underrättas skriftligt, till exempel per e-post. Ångerfristen räknas från den dag då avtalet ingicks. Frånträdandet av avtalet har skett i tid när meddelandet om frånträdande sänts innan ångerfristen löpt ut.

Semesterprodukten motsvarar inte det avtalade

Om felaktiga eller bristfälliga uppgifter getts om objektet eller tjänsten eller om tjänsten i övrigt visar sig vara annorlunda än vad som avtalats, kan du ha rätt att ångra köpet även efter ångerfristen.

Om falska löften endast ges muntligt är det i allmänhet svårt att bevisa dem. Säljarnas skriftliga avtalsvillkor kan avvika från muntliga löften. I sådana situationer är dina möjligheter att lyckas i allmänhet svaga. Om du anser att du har fallit offer för ett brott kan du göra en begäran om utredning till polisen.

Var beredd på förlust vid försäljningen

En timeshare är ett köp som det lönar sig att överväga särskilt noggrant, eftersom det kan vara svårt eller nästan omöjligt att bli av med semesterprodukten. Har du en gång köpt semesterprodukten under en presentation, kan du i allmänhet inte förvänta dig att få tillbaka insatsen. Ofta lönar det sig att förbereda sig på en betydande försäljningsförlust, eftersom det inte finns någon välfungerande eftermarknad för semesterprodukter. Det är svårt att få många resmål och särskilt klubbmedlemskap sålda vidare.

Många problemföretag utnyttjar också ägarnas svaga ställning och ger ägarna återförsäljningsanbud i syfte att skaffa pengar. Vissa företag kan erbjuda tjänster för att avföra ägaren av semesteraktien från delägarförteckningen. Man bör förhålla sig ytterst kritiskt till sådana erbjudanden. Betala aldrig för en tjänst som inte utförts i förskott.

Jag har en semesterandel och jag fick ett samtal om att sälja den. Lönar det sig?

Se upp för sk. cold callers, dvs. samtal utan överenskommelse på förhand, som erbjuder dig möjligheten att bli av med aktien eller byta ut den. Det lönar sig inte att ingå ett avtal med en avgiftsbelagd tjänst som ”hjälper till att bli av med semesteraktien” eller ”för vilken det redan finns en köpare”. Så är det oftast inte, utan du förlorar bara dina pengar.