Inställd eller försenad resa

Assistans när resan ställs in eller försenas

Bussbolaget ska ge dig assistans om en resa på minst 250 kilometer som enligt tidtabellen överstiger tre timmar blir inställd eller försenas över 90 minuter vid avgång från terminalen. Med assistans avses kostnadsfria snacks, måltider eller förfriskningar, förutsatt att sådana finns att tillgå ombord på bussen eller i terminalen eller rimligen kan anskaffas. Blir inkvartering nödvändig kan du även kräva detta och hjälp med att ordna transport mellan terminalen och inkvarteringen. Bussbolaget behöver inte ordna inkvartering, om förseningen beror på svåra väderleksförhållanden eller en naturkatastrof.

Busshaveri eller olycka på resan

Vid busshaveri under resan ska bussbolaget ordna fortsatt resa med annat fordon eller transport till en lämplig väntplats eller terminal, varifrån resan kan fortsätta.

Om bussen råkar ut för en olycka är bussbolaget skyldigt att se till passagerarnas omedelbara behov. Du kan kräva att bussbolaget hjälper dig ordna inkvartering, mat, kläder, transport, första hjälpen och så vidare.

Råd om hur man anför besvär hittar du under rubriken reklamationsanvisningar.

Gottgörelse vid försening eller inställd resa

Återbetalning av biljettpriset eller ombokning

Om en bussresa på minst 250 km ställs in eller försenas över 2 timmar kan du välja mellan återbetalning av biljettpriset och ombokning.  Om du väljer återbetalning, kan du kräva sådan för den eller de delar av resan som inte har genomförts och för den eller de delar som redan har verkställts om resan inte längre tjänar något syfte i förhållande till den ursprungliga resplanen. Dessutom ska bussbolaget vid behov ordna kostnadsfri returresa med buss till den första avreseplatsen så snart som möjligt. Om du vill fortsätta resan ska bussbolaget utan extra kostnad göra en ombokning till en resa med jämförbara villkor till din slutdestination så snart som möjligt.

Om dessa alternativ inte erbjuds genast kan du senare göra en reklamation och kräva återbetalning av biljettpriset. När biljetten är ett periodkort eller ett abonnemang ska den återbetalade summan motsvara resans proportionella andel av kortets fulla pris.

Ersättning vid skada

Om du orsakats skada av den försenade eller inställda bussresan, kan du eventuellt få skadestånd. Ersättningen bestäms enligt den nationella lagstiftningen.

Råd om hur man anför besvär hittar du under rubriken reklamationsanvisningar.