Matkan peruuntuminen tai viivästyminen

Apu matkan peruuntuessa tai viivästyessä

Linja-autoyhtiön on tarjottava sinulle apua jos aikataulun mukaan yli kolme tuntia kestävän matkan, jonka pituus on vähintään 250 kilometriä, lähtö terminaalista peruuntuu tai viivästyy yli 90 minuuttia. Avulla tarkoitetaan maksutonta välipalaa, aterioita tai virvokkeita, jos niitä on saatavilla linja-autossa tai terminaalissa tai niitä voidaan sinne kohtuudella toimittaa. Jos majoitus on välttämätön voit vaatia myös sitä ja apua terminaalin ja majoituspaikan välisen kuljetuksen järjestämisessä. Linja-autoyhtiön ei tarvitse järjestää majoitusta, jos myöhästyminen johtui vaikeista sääolosuhteista tai luonnonkatastrofista.

Linja-auton rikkoutuminen tai onnettomuus matkalla

Jos linja-auto rikkoutuu matkan aikana, on linja-autoyhtiön järjestettävä matkan jatkuminen toisella ajoneuvolla tai kuljetus sopivaan odotuspaikkaan tai terminaaliin, josta matka voi jatkua.

Linja-auton jouduttua onnettomuuteen linja-autoyhtiön on huolehdittava matkustajien välittömistä tarpeista. Linja-autoyhtiöltä voi vaatia apua muun muassa majoituksen, ruoan, vaatteiden, kuljetuksen ja ensiavun järjestämisessä.

Hyvitys viivästyessä tai peruuntuessa

Lipun hinnan palautus tai uudelleenreititys

Jos linja-automatka, jonka pituus on vähintään 250 km, peruuntuu tai myöhästyy yli 2 tuntia, voit valita joko lipun hinnan palautuksen tai uudelleenreitityksen. Jos valitset hinnan palautuksen voit vaatia sitä paitsi kultakin peruuntuvalta matkan osalta, myös jo tehdyltä matkalta, jos siitä ei ole alkuperäisen matkasuunnitelman kannalta enää hyötyä. Lisäksi linja-autoyhtiön tulee tarvittaessa järjestää mahdollisimman pian ilmainen paluukuljetus linja-autolla ensimmäiseen lähtöpaikkaasi. Jos haluat jatkaa matkaasi, linja-autoyhtiön täytyy järjestää uudelleenreititys lopulliseen määräpaikkaasi vastaavin ehdoin mahdollisimman pian ja lisämaksutta.

Ellei näitä vaihtoehtoja tarjota heti, voit valittaa asiasta myöhemmin ja vaatia lipun hinnan palaututusta ja korvausta, jonka suuruus on 50 % lipun hinnasta. Näyttölippujen tai kausilippujen osalta palautuksen on vastattava matkan suhteellista osuutta lipun täydestä hinnasta.

Korvaus vahingosta

Jos sinulle on aiheutunut vahinkoa linja-auton viivästymisen tai peruutuksen takia, voit mahdollisesti saada vahingonkorvaukseen. Korvaus määräytyy kansallisen lainsäädännön mukaan.

Neuvoja valituksen tekemiseen löydät kohdasta valitusohjeet.