Valitusohjeet

Saatuasi tiedon siitä, että matkasi on peruttu tai viivästynyt, pyydä ensin linja-autoyhtiön edustajaa huolehtimaan oikeuksistasi. Jos asia ei ratkea, tee linja-autoyhtiölle kirjallinen valitus.

  • Tee kirjallinen valitus linja-autoyhtiölle. Viivästykseen tai peruutukseen liittyvä valitus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa linja-automatkan ajankohdasta. Useimmat eurooppalaiset yhtiöt eivät pysty käsittelemään suomen- tai ruotsinkielisiä valituksia. Tee valitus englanniksi.

  • Liitä valitukseesi mukaan myös jäljennökset lipuista sekä ateria- tai muista vastaavista kuluista. Älä lähetä alkuperäisiä kappaleita.

  • Säästä itsellesi kopio lähettämästäsi valituksesta. Jos teet valituksen yhtiön valituslomakkeelle, tallenna siitä itsellesi kopio.

  • Yhtiön on kuukauden kuluessa valituksen vastaanottamisesta ilmoitettava, onko valitus hyväksytty, hylätty vai edelleen käsiteltävänä. Lopullisen vastauksen antamiseen saa kulua enintään kolme kuukautta valituksen vastaanottamisesta.

  • Jos et ole saanut vastausta tai se ei tyydytä sinua, ota ulkomaisen yhtiön osalta yhteys Euroopan kuluttajakeskukseen. Kotimaisen linja-autoyhtiön osalta saat apua ja neuvontaa kuluttajaneuvonnasta.