Linja-automatkat

Näiltä sivuilta saat toimintaohjeita matkan viivästyessä tai peruuntuessa, kun kyseessä on ulkomainen linja-autoyhtiö.

Näiltä sivuilta saat toimintaohjeita matkan viivästyessä tai peruuntuessa, kun kyseessä on ulkomainen linja-autoyhtiö. Kerromme myös oikeutesi, jos linja-auto rikkoutuu matkan aikana. Neuvoja valituksen tekoon löydät valitusohjeista.

Linja-automatka osana matkapakettia

Jos matka on osa matkapakettia, on kuluttajalla matkapakettilainsäädäntöön perustuva lisäsuoja linja-automatkustajan oikeuksien lisäksi.

Lue lisää

Kilpailu- ja kuluttajaviraston sivut linja-automatkustamisesta

Linja-automatkustajan oikeudet Euroopassa (Euroopan komissio)

Lainsäädäntö

Linja-automatkustajan oikeudet, asetus EU 181/2011