Bussresor

Här får du anvisningar för situationer där resan blir inställd eller försenad och det är fråga om ett utländskt bussbolag.

Här får du anvisningar för situationer där resan blir inställd eller försenad och det är fråga om ett utländskt bussbolag. Vi berättar också vad du kan kräva vid eventuellt busshaveri under resa Råd för att göra en reklamation hittar du i reklamationsanvisningarna.

Bussresa som en del av en paketresa

Om bussresan är en del av en paketresa har du ett extra skydd baserat på lagstiftningen om paketresor förutom rättigheterna för bussresenärer.

Läs mer

Konkurrens- och konsumentverkets webbplats om bussresor

Busspassagerares rättigheter i Europa (Europeiska kommissionen)

Mobilapplikation om passagerares rättigheter i Europa (Europeiska kommissionen)

Lagstiftning

Passagerares rättigheter vid busstransport, förordning EG 181/2011