Debiteringar i efterhand

Vad är debiteringar i efterhand?

Flera klagomål som gäller hyrbilar gäller debiteringar i efterhand. Många konsumenter blir överraskade när uthyraren i efterhand debiterar kreditkortet med extra utgifter. Sådana avgifter är i allmänhet reparationskostnader för bilen, som enligt uthyrningsföretaget har uppkommit till följd av skada som orsakats av hyresgästen. Det är bra att kontrollera saldosituationen på kreditkortet regelbundet efter hyrestiden.

Hur undviker jag debiteringar i efterhand?

Inspektera bilen innan du tar emot den

För att undvika debiteringar i efterhand är det mycket viktigt att inspektera bilen tillsammans med uthyrarens representant innan du tar emot den. Det är bra att anteckna också de minsta reporna på blanketten som dokumenterar bilens brister och begära en kopia av blanketten. När bilen återlämnas finns skäl att säkerställa att uthyraren antecknar i rapporten att bilen kommit tillbaka oskadad.

En bil ska aldrig återlämnas utanför uthyrningsfirmans öppettider och åtminstone inte lämnas på en oövervakad plats utan inhägnad. En bra försiktighetsåtgärd är att ta foton på bilen både när den tas emot och när den återlämnas.

Var uppmärksam på områden där det råder körförbud

Debiteringar i efterhand handlar ofta om administrativa kostnader som uthyraren debiterar därför att konsumenten fått böter. Särskilt Italien har områden med körförbud som orsakar påföljder. De finns i centrum av större städer och på historiskt betydande platser. Föraren missar lätt de italienska ZTL-skyltarna (Zone Traffico Limitato).

Eftersom övervakningen sker med automatkameror blir många medvetna om saken först när de administrativa kostnaderna debiterats på kreditkortet genom att den som utfärdat böterna bett uthyraren om förarens kontaktuppgifter. Om uthyraren debiterat flera administrativa kostnader t.ex. under samma dag i anknytning till böterna, lönar det sig att be uthyraren att jämka räkningen.