Autonvuokrauksen ongelmat paljastuvat usein vasta jälkikäteen

Saamme säännöllisesti valituksia autonvuokraukseen ulkomailla liittyvistä ongelmista. Yksi yleisimmistä ongelmista ovat lisäveloitukset, joita ei mainita kotimaisen autovuokraamon verkkosivujen kautta tehdyssä alkuperäisessä sopimuksessa. Varsinainen sopimus, jossa lisäveloitukset mainitaan, on solmittu toisella kielellä noudettaessa auto vuokraamosta kohdemaassa. Toinen yleinen ongelma on autovuokraamon jälkiveloitukset autossa olevista vaurioista, joita kuljettaja ei koe aiheuttaneensa.

Tiesitkö, että kun varaat vuokra-auton Euroopasta autovuokraamon suomenkielisten verkkosivujen kautta, solmitaan varsinainen vuokrasopimus kuitenkin yleensä vasta noudettaessa autoa paikallisesta autovuokraamosta. Kannattaakin käydä tarkasti läpi vuokraussopimus sekä perehtyä myös kansalliseen lainsäädäntöön, koska autonvuokraajan vastuut ja velvollisuudet määräytyvät näiden perusteella.

Varaa aina aikaa sopimuksen huolelliseen läpikäyntiin ja auton tarkistamiseen. Sopimusta allekirjoittaessa kannattaa tarkasti käydä läpi siinä mainitut ehdot sekä maininnat mahdollisista lisäkustannuksista. Usein autovuokraamot pyrkivät tekemään lisämyyntiä tarjoamalla maksullisia lisäpalveluja, kuten kattavampaa vakuutusta. On hyvä tarkastaa, että autonvuokrasopimuksessa ovat ainoastaan ne palvelut, joita itse haluaa.

Euroopan kuluttajakeskus on enenevässä määrin saanut yhteydenottoja autovuokrasopimusten sähköisistä allekirjoituksista. Kuluttajilta on pyydetty allekirjoitus elektroniselle alustalle sen jälkeen kun sopimus on käyty suullisesti läpi. Koska allekirjoitus on tehty elektronisesti, ei kuluttajilla ole ollut mahdollisuutta tarkistaa sitä allekirjoitushetkellä. Tällaisessa tilanteessa kannattaa pyytää sopimus nähtäväksi ennen allekirjoitusta sekä tarkistaa se heti allekirjoituksen jälkeen, jotta mahdollisista puutteista tai lisäveloituksista on mahdollista valittaa heti.

Jos autoa vuokratessa ilmenee kuitenkin ongelmia, tulee asiasta tehdä kirjallinen reklamaatio sille toimipisteelle, josta vuokra-auto on noudettu. Aiheettomista luottokortilta tehdyistä veloituksista kannattaa tehdä reklamaatio myös omalle luottokorttiyhtiölle ja vaatia maksunpalautusta kuluttajansuojalain perusteella. Jos asia ei ratkea tämän reklamoinnin kautta, voit ottaa yhteyttä Euroopan kuluttajakeskukseen.

Euroopan kuluttajakeskus ja Autoliitto ovat yhteistyössä koonneet muistilistan, jonka avulla on mahdollista välttyä ikäviltä yllätyksiltä.

Vinkit autonvuokraukseen