Reklamationsanvisningar

Skriftlig reklamation ska göras till det uthyrningsställe där bilen hämtades. Detta beror på att det egentliga hyresavtalet sluts med den uthyrare som överlåter bilen Även om du bokat hyrbilen i hemlandet, svarar uthyrningsföretaget som gjort reservationen bara för sin egen verksamhet. Ofta hjälper dock dessa uthyrningsföretag föraren att reda ut saken.

Om uthyraren debiterar ditt kreditkort för tjänster som inte avtalats, lönar det sig att även göra en reklamation till kreditkortsföretaget och kräva återbetalning (7 kap. 39 § i konsumentskyddslagen). Det är bra om du bifogar en kopia av hyresavtalet och korrespondensen mellan parterna.

Om ett uthyrningsföretag i ett annat EU-land, Norge eller Island inte besvarar din reklamation eller om ärendet inte kan lösas, kontakta Konsumenteuropa i Finland. För uthyrningsföretag som är verksamma i Finland får du råd av KKV:s konsumentrådgivning.