Puhelinfix.fi-webbshop på Estlands konsumentmyndighets svarta lista – konsumenterna har flera alternativ för att gå vidare med tvister

Estlands konsumentmyndighet har lagt till estniska Sampobrand Oü:n på sin svarta lista, eftersom företaget inte har följt det estniska tvistlösningsorganets rekommendation. Många konsumenter har klagat på Sampobrand Oï:s finskspråkiga webbutik Puhelinfix.fi som säljer utrustning för mobila enheter. Merparten av klagomålen gäller produkter som inte levererats.

Konsumenteuropa Finland har under det gångna året kontaktats cirka 120 gånger gällande webbshopen Puhelinfix.fi. Vi har förmedlat en del av fallen till Konsumenteuropa i Estland för medling. Dessa fall löstes dock inte genom medling, eftersom företaget inte svarade på Konsumenteuropa i Estlands försök till kontakt. Vi uppmanade konsumenterna att hänskjuta ärendet till Estlands tvistlösningsorgan, som gav sitt första avgörande i juli i år. Företaget sattes på svarta listan eftersom de inte följde organets rekommendation om hur felet ska gottgöras till konsumenten.

Anvisningar för konsumenter

Skicka ett skriftligt klagomål till företaget om du inte har fått den beställda produkten inom den överenskomna leveranstiden eller om produkten du fått är felaktig. När du gör en reklamation kan du utnyttja vår nyhetsartikel (på finska) där vi sammanställt ett informationspaket om hur man gör en bra reklamation. Företaget svarar inte nödvändigtvis på reklamationen, men det är ändå bra om konsumenten reklamerar för att trygga sina rättigheter.

Om du har betalat en produkt som du beställt med kreditkort och om produkten inte har levererats eller är felaktig, har du möjlighet att kräva återbetalning från ditt kreditkortsbolag. När det är fråga om betalning med bankkort ska du kontrollera i avtalsvillkoren för din bank om du har en motsvarande rättighet. På kortbolagens webbsidor finns i allmänhet en färdig blankett för att göra krav på återbetalning till exempel med sökordet ”kortreklamation”.

Om du har valt faktura eller delbetalning som betalningssätt ska du kontakta Paytrail Oyj som fungerat som betalningsförmedlare. Paytrails e-postadress är kundtjanst@paytrail.com och telefonnumret är 020 7181820.

Om problemet inte löses med säljaren och du inte kan göra en kortreklamation eller vända dig till Paytrail kan du inleda ett europeiskt betalningsföreläggande i domstol. De kostnader som förfarandet orsakar parterna är i allmänhet skäliga. Observera dock att om ett företag hamnar i betalningssvårigheter, går det inte nödvändigtvis att få tillbaka köpesumman ens med hjälp av betalningsföreläggande. Mer information om förfarandet får du via denna länk och av Konsumenteuropa Finland.

Vi betjänar per telefon 029 505 3090 må–to kl. 9–12 och du kan även uträtta ärenden via webben: ecc.fi/sv/ärendehantering.