Tunnetko matkustajan oikeudet?

Vain kolmasosa EU:n kansalaisista tuntee matkustajan oikeudet, ja suomalaisista vain joka neljäs, kertoo Euroopan komission joulukuussa 2014 julkaisema Eurobarometri.

Eurobarometrin mukaan viimeisen vuoden aikana kolme matkustajaa kymmenestä oli kokenut matkan keskeytymisiä eli peruutuksia tai pitkiä viivästyksiä, useimmiten juna- tai lentomatkalla.

Yli puolet viivästyksen kokeneista oli tyytymättömiä siihen, miten heidän matkustajan oikeutensa olivat toteutuneet. Viivästystilanteissa oikeudet koskevat esimerkiksi huolenpitoa, uudelleenreititystä ja tietyissä tapauksissa vakiokorvausta.

Suurin osa eurooppalaisista (68 %) tiesi kuitenkin, miten heidän tulee toimia peruutus- ja viivästystilanteissa: he olisivat ensiksi yhteydessä matkanjärjestäjään tai lentoyhtiöön.

Vain 35 % viivästyksen kokeneista päätti tehdä valituksen. Suurin osa valituksen tekemättä jättäneistä oli sitä mieltä, että se olisi hyödytöntä. Valituksen tehneistä kuitenkin puolet oli tyytyväisiä siihen, miten heidän valitustaan käsiteltiin.

Suomalaiset kokivat saavansa lento- ja laivayhtiöiltä paremmin tietoa verrattuna koko EU:n matkustajien antamiin arvioihin.

Matkustajan oikeuksien tuntemista selvitettiin syksyllä 2014 Eurobarometri-tutkimuksessa kaikkiin kuljetusmuotoihin liittyen. EU-kansalaisilla on matkustaessaan turvanaan yhtenäiset oikeudet riippumatta siitä, mitä matkustusmuotoa he käyttävät, tai tehdäänkö matka yhden jäsenvaltion sisällä vai ylitetäänkö siinä maiden rajoja. Koko EU-alueelta tutkimusta varten haastateltiin noin 28 000 kuluttajaa, Suomesta noin 1000.

Suomen tulokset. Eurobarometri 2014, matkustajan oikeudet.

Euroopan komission tietopankki matkustajan oikeuksista EU:ssa.

Lisätietoja matkustajan oikeuksista ja valitusohjeista verkkosivuiltamme:
Lentomatkat
Junamatkat
Laivamatkat
Linja-automatkat
Valmismatkat