Ota lentomatkustamisen sanasto haltuun!

Tiedätkö mikä on PIR? Entä oletko kuullut no show -ehdosta tai point-to-point -lipusta? Lentomatkustamiseen liittyy paljon englanninkielisiä termejä, lyhenteitä ja sanastoa, jotka on hyvä tuntea jo ennen kuin varaa lipun. Keräsimme tähän yleisimmät käsitteet ja kerromme, mitä ne tarkoittavat.

Air Passenger Rights EU complaint form = EU:n valituslomake valituksen tekemiseksi lentoyhtiölle ja/tai kansalliselle valvontaelimelle.

Boarding pass eli tarkastuskortti = Lentokenttäviranomaisten vaatimuksista riippuen sinun tulee esittää matka-asiakirjasi, mobiilitarkastuskortti (boarding pass) tai paperinen tarkastuskortti, jonka olet tulostanut itse tai hakenut lähtöselvitystiskiltä. Internetlähtöselvitys kertoo sinulle, miten toimia lähtöselvityksen jälkeen ja mitä dokumentteja tarvitset mukaasi lentokentälle.

C-402/2007 ja C-432/2007
 = EU-tuomioistuin on luonut kyseisellä ennakkoratkaisullaan matkustajille oikeuden samanlaiseen vakiokorvaukseen kuin lennon peruuntuessa, jos hän saapuu määräpaikkaansa vähintään 3 tuntia aikataulun mukaista saapumisajankohtaa myöhemmin, paitsi jos viivästys johtuu poikkeuksellisista olosuhteista. Ennakkoratkaisu on pidetty voimassa myös 23.10.2012 annetussa päätöksessä (C-581/10 ja C-629/10)

C 257/14 = Euroopan unionin tuomioistuimen tuomio, jonka mukaan odottamattomiakaan teknisiä vikoja, jotka johtuvat osien ennenaikaisesta toimimattomuudesta, ei voi pitää poikkeuksellisina. Voidakseen evätä vakiokorvauksen matkustajalta lentoyhtiön täytyisi kyetä osoittamaan, että kyseessä oli lentoturvallisuuteen vaikuttava tekninen vika, joka johtui sabotaasista, terroriteosta tai useampaa samaan kalustoon kuuluvaa lentokonetta koskevasta piilevästä valmistusvirheestä, josta valmistaja tai lentoturvallisuusviranomainen on ilmoittanut.

Codeshare-lento = Lentoyhtiön yhteistyökumppaneiden operoima lento, joille lentoyhtiö tarjoaa paikkoja ja myy ne omalla lentonumerolla.

Charterlento eli tilauslento = Lento, joka lennetään muuna kuin aikataulun mukaisena reittiliikenteenä.

Electronic ticket, E-lippu = Sähköinen lentolippu, jonka lentoyhtiöt vaativat antaakseen matkustajan tulla lennolle. Jos et ole tulostanut lippua tai ladannut puhelimeen lentoyhtiön appsia, kannattaa E-lipun toimivuus varmistaa myös ilman nettiyhteyttä ja huolehtia, että puhelimessa on akkua jäljellä, ettei virta katkea kriittisellä hetkellä.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 261/2004 = Euroopan unionin (EU) lainsäädäntö lentomatkustajien oikeuksista. Asetus on kaikkia jäsenmaita sitova.

Huolenpito = Jos lento viivästyy tai on peruttu, voit vaatia lentoyhtiöltä huolenpitoa odottaessasi uudelleenreititytystä. Huolenpidolla tarkoitetaan aterioita ja virvokkeita kohtuullisessa suhteessa odotusaikaan ja kahta maksutonta puhelua, faksia tai sähköpostiviestiä. Lisäksi se tarkoittaa hotellimajoitusta, jos ylimääräinen yöpyminen on välttämätöntä ja kuljetusta lentoaseman ja hotellin välillä.

Issuing airline = Lentoyhtiö, joka on myynyt lipun.

Kansallinen valvontaelin (NEB, National Enforcement Body) = EU-asetuksen mukaisia lentomatkustajan oikeuksia valvova viranomainen. Useimpien valvontaviranomaisten toimivaltaan sisältyy vain mahdollisuus vaatia lentoyhtiötä muuttamaan korvauskäytäntöään, jos asetuksen säännöksiä ei ole noudatettu ja tarvittaessa määrätä lentoyhtiölle sakkoa rikkomuksista. Osa valvontaviranomaisista ottaa myös kantaa yksittäisen kuluttajan korvausvaatimukseen. Näin on asia paitsi Suomessa myös Latviassa, Espanjassa ja Ruotsissa.

Montrealin sopimus = Yleissopimus, jossa määrätään erilaisista matkustajalle maksettavista korvauksista, kuten esimerkiksi siitä, miten matkatavaroiden katoaminen tulee hyvittää.

Non-refundable = Lentolippua ei voi peruuttaa ja saada lipunhintaa takaisin.

No show -ehto = Yleinen sopimusehto, jonka mukaan lentoyhtiö peruuttaa jatkoyhteyksien ja paluulentojen varaukset, jos et ole menolennolla. Eli lippu on käytettävä siihen merkityssä järjestyksessä.

Operating airline eli operoiva lentoyhtiö = Lentoyhtiö, joka suorittaa kuljetuksen ja on siitä vastuussa. Joissakin tapauksissa lennon operoiva lehtoyhtiö ei ole sama yhtiö, jolta ostit lentolippusi.

PIR-lomake (Property Irregularity Report) = Lomake, joka matkustajan tulee täyttää lentokentän saapumisaulassa, kun ruumaan kirjattua matkatavaraa ei löydy tai se on vahingoittunut.

Poikkeuksellinen olosuhde = Näillä tarkoitetaan esimerkiksi työtaistelua, sopimatonta sääolosuhdetta, turvallisuusriskiä, poliittisesti epävakaita oloja tai ilmaliikenteen hallintaa koskevia päätöksiä.

Point-to-point -lippu = Lentolippu, jossa matkan jokainen osuus myydään erillisenä lippuna. Jos et ehdi jatkolennollesi viivästymisen takia et voit vaatia, että lentoyhtiö reitittää sinut uudelleen määränpäähäsi maksutta. Myös matkatavarat täytyy hakea ja lähtöselvittää jokaiselle osuudelle erikseen.

Reittiliikenne = Reittiliikenteessä matkustaja lentää aikataulun mukaisella lennolla.

Stand-by/SBY-koodi = Lento on täynnä eikä lentoyhtiö pysty antamaan matkustajalle istuinpaikkaa. Paikkanumeron saa yleensä lähtöselvitystiskiltä tai lähtöportilta. Katso myös kohta ”ylivaraus”.

Tekninen vika = Hyvin usein lentoyhtiöt kiistävät matkustajan vakiokorvausta koskevan vaatimuksen vetoamalla siihen, että viivästyksen tai peruutuksen on aiheuttanut tekninen vika. Lentoyhtiöllä on näyttövelvollisuus siitä, että viivästys johtui poikkeuksellisista olosuhteista ja että niitä ei olisi voitu välttää tilanteeseen soveltuvilla toimenpiteillä.

Vakiokorvaus = Lennon viivästyessä vähintään kolme tuntia tai peruuntuessa lentoyhtiöltä voi vaatia vakiokorvausta. Korvaussumma määräytyy lennon pituuden ja uudelleenreitityksestä johtuvan viivästyksen mukaan. Vakiokorvausta ei voi saada, jos lennon viivästys tai peruutus on johtunut poikkeuksellisista olosuhteista.

Ylivaraus
 = Tilanne, jolloin kaikki lipun lennolle varanneet eivät mahdu lennolle. Lentoyhtiön on tuolloin ensisijaisesti etsittävä vapaaehtoisia, jotka voivat luopua lennostaan.

Lue lisää:
Lentomatkustajan oikeudet. Euroopan kuluttajakeskuksen kotisivut.
Kuluttajan maksuton apuri lomamatkalla: ECC-Net Travel –mobiilisovellus. Euroopan kuluttajakeskuksen tiedote 8.6.2015.
Usein kysyttyä lennon peruutuksista. Euroopan kuluttajakeskuksen kotisivut.
Usein kysyttyä lennon viivästymisestä. Euroopan kuluttajakeskuksen kotisivut.