Överväg semesteraktier noggrant

På semesterresor i synnerhet i Spanien kan man få ett erbjudande om att bekanta sig med semesteraktieobjekt eller ingå olika långvariga avtal om semesterinkvartering där man till exempel en gång om året reser till och bor på samma ställe.

Vi rekommenderar att du överväger noggrant innan du förbinder dig att köpa en semesterandel. Bekanta dig med checklistan för semesterprodukter på vår webbplats.

Konsumenteuropa i Finland kontaktas årligen av finländska konsumenter som berättar om olika problem som gäller semesteraktier och andra semesterprodukter. Vanligtvis gäller klagomålen antingen att avtalet trots säljarens vackra ord inte har den utlovade ångerrätten eller, att det inte finns lediga platser vid de tidpunkter som konsumenten vill ha eller att säljaren inte längre svarar på kontakt.