Till­gäng­lig­hets­ut­lå­tan­de för ären­de­han­te­rings­blan­ketter

Konsument Europa Finland strävar efter att garantera sina webbtjänsters tillgänglighet i enlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller:

  • eccwebforms.eu/sv/finland/complaint
  • eccwebforms.eu/sv/finland/contact

Sta­tu­sen för webb­tjäns­ter­nas till­gäng­lig­het

Webbtjänster uppfyller delvis kraven i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019). Nedan uppges fall av underlåtelse att iaktta kraven och de avvikelser som tillämpas.

Icke-till­gäng­ligt in­ne­håll

Innehållet nedan är inte tillgängligt av följande skäl: Underlåtenhet att iaktta lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019).

  1. (WCAG 2.4.3) Fokus är ologisk på vissa verktygsrader.

De upptäckta bristerna syftas till att åtgärdas i samband med under 2022.

Upp­rät­tan­de av det­ta till­gäng­lig­hets­ut­lå­tan­de

Detta utlåtande upprättades 15.12.2021.

Utlåtandet grundar sig på Konkurrens- och konsumentverkets egen bedömning av huruvida webbplatsen uppfyller kraven i direktiv (EU) 2016/2102. Som hjälp vid självutvärderingen har valideringsverktyg och skärmläsningsprogram använts.

Verk­stäl­lan­de

Om du upptäcker problem med tillgängligheten på webbplatsen, ge respons till KKV till att börja med. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med svaret eller inte får svar alls inom två veckor, kan du ge respons till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionförvaltningsverket i Södra Finlands webbplats, tillgänglighetskrav.fi, finns information om hur du kan lämna klagomål och hur ärendet behandlas.