Asiointilomakkeiden saavutettavuusseloste

Euroopan kuluttajakeskus pyrkii takaamaan verkkopalvelujensa saavutettavuuden lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee Euroopan kuluttajakeskuksen asiointilomakeita osoitteessa:

  • eccwebforms.eu/fi/finland/complaint
  • eccwebforms.eu/fi/finland/contact

Saavutettavuuden tila

Verkkopalvelumme täyttävät lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettavissa seuraavista syistä:

Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 noudattamatta jättäminen

Seuraava sisältö ja/tai toiminnot eivät ole vielä vaatimusten mukaisia:

  1. (WCAG 2.4.3) Elementtien fokuksen järjestys ei ole optimaalinen

Puutteet pyritään korjaamaan vuoden 2022 aikana.

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 15.12.2021.

Seloste perustuu omaan arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto direktiivin (EU) 2016/2102 vaatimukset. Itsearvioinnissa on käytetty apuna validointityökaluja ja ruudunlukuohjelmaa. Selostetta päivitetään ja tarkennetaan kun ongelmia korjataan tai uusia havaitaan.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuusvaatimukset.fi-sivustolla kerrotaan, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.