Yrkanden i anslutning till Czech Airlines inställda flyg ska lämnas in senast nu

Förra våren rapporterades det tjeckiska flygbolaget Czech Airlines konkurs. Utländska borgenärer, till exempel finländska konsumenter, skulle framställa sina yrkanden till domstolen senast den 10.5.2021 om de inställda Czech Airlines -flyg som hade köpts före den 10.3.2021. Flygbolaget undvek dock konkurs och har för närvarande skuldsanering. Nu uppmanar den tjeckiska domstolen de utländska borgenärer som fortfarande har ovan nämnda fordringar hos flygbolaget och som inte har anmält dem till domstolen våren 2021 att framställa sina yrkanden. Yrkandena ska skickas senast 14.4.2022.

Du behöver inte framställa ett nytt yrkande om du redan har framställt ett sådant till domstolen. Om du har betalat din flygbiljett med kreditkort har du möjlighet att kräva tillbaka betalningen från kreditkortsbolaget. När det är fråga om betalning med bankkort ska du kontrollera hos din bank om biljettpriset återbetalas med stöd av avtalsvillkoren.

Om du har fordringar som du inte lyckas få tillbaka via kortbolaget och som du inte tidigare har anmält till domstolen, gör det omedelbart. Enligt de anvisningar som fåtts från Tjeckien ska yrkandena skickas till domstolen på tjeckiska och i första hand per post. I vårt tidigare meddelande och på flygbolagets webbplats hittar du noggrannare anvisningar och en blankett på tjeckiska som du kan fylla i och skriva ut. Länkar till webbplatserna finns nedan. Observera att informationen på webbplatsen beskriver flygbolagets situation förra våren.

Posta blanketten med bilagor så snart som möjligt, sista postningsdag är 14.4.2022. Postadressen är följande:

Městský soud v Praze
pracoviště Slezská 9
120 00 Prag 2
Czech Republic

Enligt nuvarande uppgifter kan konsumenterna endast förvänta sig en andel på cirka 5 procent av det belopp som krävs.

Mer information:

Länk till vårt meddelande från 2021: https://www.ecc.fi/sv/aktuellt/meddelanden/flygbolaget-czech-airlines-i-konkurs-anvisningar-for-konsumenter/

Länk till flygbolagets engelskspråkiga webbplats: https://www.csa.cz/cz-en/reorganization/.

Vid behov kan du be Konsumenteuropa i Finland om råd.