Flygbolaget Czech Airlines i konkurs – anvisningar för konsumenter

Det tjeckiska flygbolaget Czech Airlines har försatts i konkurs den 10 mars 2021. Utländska fordringsägare, till exempel finländska konsumenter, som har fordringar på flygbolaget, ska framställa sitt yrkande till konkursboet inom två månader, senast den 10 maj 2021. Konsumenterna kan använda den bifogade modellblanketten eftersom kraven ska göras på tjeckiska.

Om du ursprungligen har betalat dina oanvända flygbiljetter med kreditkort, kan du i stället för till konkursboet vända dig till ditt kreditbolag för att få pengarna tillbaka. Vid betalning med kreditkort är kreditbolaget vid en konkurs skyldigt att betala tillbaka betalningen till konsumenten. Många kreditgivare och banker har en blankett på webben för ansökan om återbetalning. Sök t.ex. på ordet ”kortreklamation” på webbsidan för att hitta blanketten.

Vänd dig till din bank om du har betalat flygbiljetten med ett bankkort. Enligt många bankers avtalsvillkor tillämpas motsvarande återbetalningsprinciper även på så kallade bankkortsbetalningar.

Om du inte kan få återbetalning av kortets utfärdare, ska du rikta ett krav för fordringarna till konkursboet. Kraven på konkursboet ska framställas på tjeckiska senast den 10 maj 2021. Använd den bifogade blanketten från ECC Tjeckien:

Fyll i, skriv ut och skicka blanketten jämte eventuella tilläggsbilagor (flygbokningsbekräftelse, betalningsverifikat, eventuellt meddelande om inställd flygning från flygbolaget) till domstolen i Prag senast den 10 maj 2021 per post till adressen:

Městský soud v Praze
pracoviště Slezská 9
120 00 Praha 2
Česká republika

Om du har tillgång till elektronisk signatur kan du även skicka blanketten och bilagorna per e-post till adressen: podatelna@msoud.pha.justice.cz

Konsumentens ställning vid flygbolagets konkurs är tyvärr svag, eftersom konsumenten endast är en fordringsägare bland många. Konkursboets skulder täcks enligt en viss förmånsrättsordning och konsumenternas fordringar kommer i allmänhet sist, varvid boet inte nödvändigtvis längre har några tillgångar kvar att dela ut.

Om du har fordringar på bolaget och behöver ytterligare rådgivning kan du kontakta Konsument Europa Finland.