Webbutiken Puhelinfix.fi har upphört med sin verksamhet – en del av konsumenterna väntar fortfarande på återbetalning från företagen som står bakom webbutiken

Den estniska försäljaren av mobiltillbehör Puhelinfix.fi har på sin webbplats meddelat att den upphör med sin verksamhet. Flera hundra finländska konsumenter har klagat på webbutiken hos Konsumenteuropa i Finland under förra året och våren. Tills vidare kan konsumenterna följa våra tidigare instruktioner.

Puhelinfix.fi meddelade i början av juli att webbutikens verksamhet upphör och det är inte längre möjligt att beställa produkterna i webbutiken. Konsumenteuropa i Finland har fått närmare 400 klagomål och enligt dem väntar en del av konsumenterna fortfarande på återbetalning från företagen som ligger bakom webbutiken. Största delen av dessa konsumentklagomål gäller produkter som inte har levererats, men enligt konsumenterna har de också haft svårigheter att få kontakt med webbutikens kundtjänst.

Det var tidigare det estniska företaget Sampobrand OÜ som låg bakom Puhelinfix.fi. Sedan dess har företaget som ligger bakom bytts ut till ett estniskt företag med namnet K-Power OÜ.

Följderna av att näthandeln upphör – tidigare anvisningar gäller fortfarande

Att stänga en webbutik innebär inte automatiskt att de företag som ligger bakom butiken upphör med sin verksamhet. För de bakomliggande företagen till Puhelinfix.fi finns inga sådana anteckningar i företagsregisteruppgifterna som skulle tyda på att själva företagsverksamheten upphör. Konsumenterna kan till exempel fortfarande förlita sig på ett betalningsföreläggande för att få tillbaka köpesumman. Konsumenterna kan också ha möjlighet att vända sig till betalningsförmedlaren eller den egna banken eller kreditgivaren. Läs närmare anvisningar i vårt tidigare meddelande.

Med tanke på de fortsatta åtgärderna bör konsumenten fästa uppmärksamhet vid med vilket bakgrundsföretag hen har ingått ett avtal om beställningen. Denna information framgår i allmänhet av beställningsbekräftelsen eller betalningskvittot.

Webbutiken sysselsatte myndigheter i Finland och Estland

I det inledande skedet förmedlade Konsumenteuropa i Finland finländska konsumenters klagomål till Konsument Europa i Estland för medling, men medlingen gav inget resultat, eftersom företaget inte besvarade begäran om svar. Därefter instruerade vi några konsumenter att föra sitt fall till Estlands alternativa tvistlösningsorgan, som gav sitt första avgörande i juli förra året. Beslutet var positivt för konsumenten. Företaget Sampobrand OÜ som antecknats ligga bakom Puhelinfix.fi följde dock inte rekommendationen till lösning och därför placerades företaget på den svarta listan hos det estniska tvistlösningsorganet. Senare byttes företaget som ligger bakom Puhelinfix.fi ut till K-Power OÜ.

Den estniska konsumentskyddsmyndigheten Tarbijakaitse och Tehnilise Järelevalve Amet inledde tillsynsåtgärder mot Sampobrand OÜ i januari i år genom att skicka en begäran om utredning. I april ålade myndigheten företaget att korrigera bristerna på webbplatsen och avtalsvillkoren med hot om böter och stängning av webbplatsen. Myndigheten hann dock inte slutföra tillsynsprocessen på grund av att webbutiken Puhelinfix.fi stängdes.