Puhelinfix.fi-verkkokaupan toiminta päättynyt – osa kuluttajista odottaa edelleen maksunpalautusta taustayrityksiltä

Virolainen mobiilitarvikemyyjä Puhelinfix.fi on ilmoittanut verkkosivuillaan, että se lopettaa toimintansa. Useat sadat suomalaiskuluttajat ovat valittaneet verkkokaupasta Euroopan kuluttajakeskukseen viime vuoden ja kuluneen kevään aikana. Toistaiseksi kuluttajat voivat menetellä aiemmin antamiemme toimintaohjeiden mukaisesti.

Puhelinfix.fi ilmoitti verkkokaupan toiminnan lopettamisesta heinäkuun alussa, eikä tuotteita enää pysty tilaamaan verkkokaupasta. Suomen Euroopan kuluttajakeskuksen saamien lähemmäs 240 valituksen perusteella osa kuluttajista odottaa edelleen maksunpalautusta verkkokaupan taustayrityksiltä. Valtaosa näistä kuluttajavalituksista koskee toimittamatta jääneitä tuotteita, mutta kuluttajien kertoman mukaan heillä on myös ollut vaikeuksia saada yhteys verkkokaupan asiakaspalveluun.

Puhelinfix.fi:n taustayrityksenä toimi aiemmin virolainen Sampobrand OÜ. Sittemmin taustayritykseksi on vaihtunut virolainen K-Power OÜ -niminen yritys.

Verkkokaupan toiminnan päättymisen seuraukset – aiemmin annetut toimintaohjeet pätevät yhä

Verkkokaupan sulkeminen ei automaattisesti tarkoita sitä, että sen taustayritysten toiminta päättyisi. Puhelinfix.fi:n taustayritysten yritysrekisteritiedoissa ei ole sellaista merkintää, joka viittaisi itse yritystoiminnan loppumiseen, joten kuluttajat voivat edelleen turvautua esimerkiksi maksamismääräysmenettelyyn kauppahinnan takaisin saamiseksi. Kuluttajilla voi olla mahdollisuus kääntyä myös maksunvälittäjän taikka oman pankin tai luotonantajan puoleen. Lue tarkemmat toimintaohjeet aiemmasta tiedotteestamme.

Jatkotoimien kannalta kuluttajan on syytä kiinnittää huomiota siihen, kumman taustayrityksen kanssa hän on solminut tilausta koskevan sopimuksen. Tämä tieto ilmenee yleensä tilausvahvistuksesta tai maksukuitista.

Verkkokauppa työllistänyt viranomaisia Suomessa ja Virossa

Alkuvaiheessa Suomen Euroopan kuluttajakeskus välitti suomalaiskuluttajien valituksia sovitteluun Viron Euroopan kuluttajakeskukseen, mutta sovittelu ei tuottanut tulosta, sillä yritys ei vastannut sille lähetettyihin vastauspyyntöihin. Tämän jälkeen ohjeistimme muutamia kuluttajia viemään tapauksensa Viron vaihtoehtoiseen riidanratkaisuelimeen, joka antoi ensimmäisen ratkaisunsa viime vuoden heinäkuussa. Päätös oli kuluttajalle myönteinen. Puhelinfix.fi:n taustayritykseksi merkitty Sampobrand OÜ ei kuitenkaan noudattanut ratkaisusuositusta, jolloin yritys asetettiin virolaisen riidanratkaisuelimen mustalle listalle. Puhelinfix.fi:n taustayritykseksi vaihtui myöhemmin K-Power OÜ.

Viron kuluttajansuojaviranomainen, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, aloitti valvontatoimet Sampobrand OÜ:ta vastaan tämän vuoden tammikuussa lähettämällä sille selvityspyynnön. Huhtikuussa viranomainen velvoitti yrityksen korjaamaan tämän verkkosivuilla ja sopimusehdoissa olevat puutteet sakon ja verkkosivujen sulkemisen uhalla. Viranomainen ei kuitenkaan ehtinyt saattaa valvontaprosessia päätökseen Puhelinfix.fi-verkkokaupan sulkeutumisen takia.