Resebyrå Uvet Nordic AB i likvidation – framställ ersättningsanspråk senast den 12 december

Svenska Uvet Nordic AB har försatts i likvidation den 8 mars 2023. Bolaget äger resesajterna FlightFinder, Flygpoolen, Travelstore, Doodle, Airfinder, Farefinder och Flyuvet. En del av resesajterna har stängts redan tidigare. Konsument Europa Finland har fått klagomål från flera konsumenter i synnerhet om köpesummor som inte återbetalats eftersom den flygresa som konsumenten bokat inte har genomförts. Konsumenterna kan nu framställa sina ersättningsanspråk till likvidatorn.

Konsument Europa Finland har under de senaste åren behandlat flera klagomål från konsumenter som har köpt en flygresa via resesajter som ägs av Uvet Nordic. Klagomålen har huvudsakligen handlat om att konsumenterna inte har fått tillbaka sina pengar för inställda flyg. En del konsumenter väntar fortfarande på återbetalning från bolaget.

Likvidationen innebär att bolagets ekonomiska ställning utreds, en mängd egendom eventuellt realiseras och skulderna betalas. Slutligen avregistreras företaget och upphör att existera. En likvidator fullgör förfarandet.

Anvisningar för konsumenter

Om du har anspråk på Uvet Nordic, gör så här:

  • Skicka ersättningsanspråket per e-post till likvidator Peter Kullgren på adressen peter.kullgren@lindahl.se.
  • Ersättningsanspråket ska skrivas på svenska eller engelska. Använd vid behov avgiftsfria översättningsmaskiner som finns på nätet.
  • Ange i ditt anspråk det belopp du yrkar på, motiveringen till anspråket samt dina kontaktuppgifter så att likvidatorn vid behov kan kontakta dig. Bifoga också dokument som gäller ärendet, såsom beställningsbekräftelse och kvitto.
  • Du ska framställa ditt ersättningsanspråk senast den 12 december 2023.
  • Om du betalade resan med kredit, till exempel kreditkort, kan du kräva återbetalning direkt av din kreditgivare. Mer information om detta får du via denna länk (på finska).
  • Du får hjälp med att framställa ersättningsanspråk av våra reklamationsmallar.
  • Om du har flera frågor om förfarandet, kontakta likvidator Peter Kullgren (peter.kullgren@lindahl.se).

På grund av att likvidationen inte är slutförd är det ännu inte känt om företaget kan betala sina skulder till alla fordringsägare till fullt belopp. Om det konstateras att bolagets tillgångar inte räcker till betalning av alla skulder, ansöker likvidatorn om att bolaget försätts i konkurs. Det är bra att observera att de medel som konkursboet delar ut inte nödvändigtvis räcker till utdelning för alla fordringsägare.