Muista luotonantajan yhteisvastuu kuluttajakaupassa

Maiden rajat ylittävässä kuluttajakaupassa ongelmien kirjo on Euroopan kuluttajakeskuksen kokemuksen mukaan varsin laaja. Ongelmatilanteita yhdistää onneksi usein yksi seikka: maksutapa. Kuluttajat käyttävät ulkomaiden hankintoihinsa usein luottokorttia, ja siinä piilee myös ratkaisu ongelmiin.

Kuluttaja voi tulla huijatuksi tilattuaan tuotteita tuntemattomalta verkkokaupalta ja vastaanotettuaan jotain ihan muuta kuin mitä tilasi. Autovuokraamo saattaa vuokra-auton palautuksen jälkeen laskuttaa perusteettomasti kuluttajaa ja kieltäytyy hyvityksistä. Verkkokaupan kanssa on sovittu kaupan peruutuksesta, mutta kauppahinta ei palaudukaan takaisin tuotteen palautuksen myötä. Lentoyhtiö ajautuu konkurssiin ja maksunpalautuksen saaminen konkurssipesältä on hyvin epävarmaa ja hankalaa. Kuluttaja joutuu tilausansan uhriksi ja yritys aloittaa perusteettomat lisäveloitukset ja tuotetoimitukset tuotteista, joita kuluttaja ei tiedä tilanneensa. Tavaran virhetilanteessa yritys kiistää vastuunsa, vaikka tavara on selvästi viallinen jo toimitettaessa. Verkkokauppa ei reagoi kuluttajan viallista tuotetta koskeviin reklamaatioihin millään tavalla.

Luottokorttia (credit-kortti) voi suositella ulkomailta ostettaessa ja edellä kuvatun kaltaisissa tilanteissa maksuvälineeksi sen sisältämän lisäsuojan vuoksi. Kuluttajansuojalaki määrittelee luotonantajan yhteisvastuulliseksi myyjän ohella tilanteissa, joissa kuluttajalla on oikeus pidättyä maksusta tai saada hinnan palautusta, vahingonkorvausta tai muu rahasuoritus myyjältä sopimusrikkomuksen johdosta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että luottokortin myöntäjä, useimmiten pankki, suorittaa kuluttajan pyynnöstä kuluttajalle rahallista hyvitystä tilanteessa, jossa myyjä ei sitä asianmukaisesti tee. Edellä kerrotuissa esimerkkitilanteissa se tarkoittaa käytännössä seuraavaa:

• Luottokortin myöntäjä/pankki hyvittää auton vuokrausta harjoittavan yrityksen sinulta perusteetta perimät jälkiveloitukset luottokortillesi.
• Saat hyvityksen luottokortin myöntäjältä/pankilta verkkokaupan laiminlyötyä asianmukaisen maksunpalautuksen kaupan peruutustilanteessa.
• Et kärsi rahallista tappiota lentoyhtiön konkurssista tai joudu valvomaan saatavaasi konkurssipesässä, sillä luottokortin myöntäjä/pankki suorittaa luottokortilla ostetun lentolipun hinnan palautuksen.
• Luottokortin myöntäjä/pankki palauttaa tilausansayrityksen aiheetta veloittamat kuukausierät luottokortillesi.
• Viallisen tavaran hyvittämisestä korjauksella tai vaihdolla kieltäytyneen yrityksen menettelystä ei seuraa sinulle rahallista tappiota, vaan saat luottokortin myöntäjältä/pankilta palautuksen kauppahinnasta.
• Yrityksen passiivisuus reklamaatioasiassa ei aiheuta menetyksiä, sillä luottokortin myöntäjä/pankki palauttaa lopulta kauppahinnan.

Euroopan kuluttajakeskus muistuttaa kuluttajia luotonantajan yhteisvastuusta sekä suosittelee kuluttajia hyödyntämään tämän kuluttajansuojalain mahdollistaman lisäsuojan kaikissa niissä luottokortilla tehdyissä hankinnoissa ja ongelmatilanteissa, joissa reklamaatio ei tuota asianmukaista tulosta, yritys on syystä tai toisesta tavoittamattomissa tai on ajautunut maksuvaikeuksiin. Yhteydenotto luotonantajaan onkin suositeltavaa tehdä ennen valituksen tekemistä Euroopan kuluttajakeskukselle, sillä suurin osa asioista ratkeaa toivotusti ja tehokkaasti suoraan luottokortin myöntäjän/pankin kautta. Voit hyödyntää myös verkkosivuiltamme löytyvää maksunpalautusvaatimusmallia.

Jos maksat debit-kortilla

On hyvä muistaa, että debit-korttimaksuissa, jotka maksetaan suoraan kuluttajan pankkitililtä hankintahetkellä, voi myös olla vastaavaa lisäsuojaa, jos korttiyhtiö on siihen sopimusehdoissaan sitoutunut. Lisäsuojan olemassaolon voi tarkastaa omalta pankilta tai korttiehdoista.

Euroopan kuluttajakeskuksen kuluttajilta saaman palautteen mukaan hyvitys pankin kautta on onnistunut ilahduttavan useassa debit-kortilla tehdyssä hankinnassa ja siitä seuranneessa ongelmatilanteessa. Debit-korttimaksujen osalta kuluttajalla voi myös olla oikeus vedota tietyissä tapauksissa maksupalvelulakiin, jonka mukaan maksutapahtuma saadaan toteuttaa vain maksajan suostumuksella. Jos maksutapahtuma on tehty oikeudettomasti, mikä on usein tilausansayritysten tyypillinen toimintatapa, pankin tulee kuluttajan vaatimuksesta palauttaa oikeudettomasti veloitetut maksut välittömästi. Kuluttajan tulee kuitenkin vedota aiheettomaan maksutapahtumaan viivytyksettä sellaisen havaittuaan ja käytännössä voidaan myös edellyttää, että kuluttaja tarkastaa huolellisesti ja säännöllisesti tilinsä maksuliikenteen mahdollisten aiheettomien veloitusten havaitsemiseksi.

Lue myös

Vaatimus luottoyhtiölle maksun palauttamisesta