Ny broschyr av ECC-Net: Dina rättigheter som konsument

Vår nya broschyr beskriver hur  ECC-Net kan hjälpa dig om du har problem med gränsöverskridande handel inom EU, Island eller Norge. 

Det finns också kontaktuppgifter för alla Europeiska konsumentcentren i olika länder och information om konsumentens rättigheter och några exemplen om typiska konsumentfall. Konsumenten ska alltid kontakta konsumentcentren i sitt eget land, dvs. Konsumenteuropa i Finland.