Avbrott i ECC Irlands verksamhet i början av året – medlingsmöjligheterna begränsade

Verksamheten vid Konsumenteuropa i Irland (ECC Irland) har överförts till en ny organisation i början av 2024 och kommer att startas upp på nytt helt och hållet. Irlands konkurrens- och konsumentskyddsmyndighet (the Competition and Consumer Protection Commission, CCPC) är den nya organisationen som ansvarar för ECC Irlands verksamhet. Även om Irland började förbereda sig för förändringen redan i slutet av förra året, tar det praktiska genomförandet av organisationsbytet tid och därför kan det nya ECC Irland inleda sin verksamhet och ärendehantering tidigast i april. Ändringen kommer att få tillfälliga konsekvenser för hanteringen av ärenden som gäller irländska företag. Företag inom EU som är etablerade i Irland är bland annat Ryanair, Airbnb, Microsoft och Apple.

Om du har ett pågående ärende med ett företag i Irland

CCPC har meddelat att det nya ECC Irland inte kommer att fortsätta att behandla oavslutade fall från tidigare år efter att ha öppnat, utan endast ta emot helt nya fall. Konsument Europa Finland tar kontakt med de kunder som för närvarande har pågående ärenden som gäller företag i Irland hos Konsument Europa. Detta gäller cirka 20 kunder.

Vid medling i ECC-nätverket är Konsument Europa i näringsidkarens hemstat i vanliga fall i kontakt med företaget. I en del fall kan man eventuellt försöka fortsätta medlingen med ett företag i Irland undantagsvis från Finland. Detta undantagsförfarande är inte möjligt i alla fall. Om medlingen inte lyckas avslutas behandlingen av ärendet och kunden hänvisas vidare till andra eventuella hjälpinstanser och tvistlösningsmekanismer.

Nya ärenden som gäller irländska företag

När det gäller nya ärenden som gäller irländska företag kan vi erbjuda konsumenterna allmän rådgivning, men medling från Finland kommer i fråga endast i begränsad utsträckning.

Medlingsmöjligheterna bedöms från fall till fall för varje företag. När det nya ECC Irland inleder sin verksamhet senare i vår kommer medlingsmöjligheterna att bli bättre.

Allmänna anvisningar i problemsituationer

Om du som konsument har problem med ett företag i Irland ska du först försöka lösa ärendet direkt med företagets kundtjänst. På vår webbplats finns reklamationsmallar för olika situationer och allmän information om konsumentens rättigheter, vilket underlättar reklamationen.

Om ärendet inte kan lösas med företaget kan du därefter kontakta Konsument Europa Finland. Vår telefonjour betjänar må–on kl. 9–12 och du kan också uträtta ärenden via webblanketter.

Mer information:

Kontaktuppgifter och ärendeblanketter

Reklamationsmallar för olika situationer

Information om resenärens rättigheter

Information om nätköp

Information om ärendehanteringen vid Konsument Europa Finland