ECC Irlannin toiminnassa katkos alkuvuoden ajan – sovittelumahdollisuudet rajatut

Irlannin Euroopan kuluttajakeskuksen (ECC Irlanti) toiminta on siirtynyt uuden organisaation järjestettäväksi vuoden 2024 alussa, ja sen toiminta käynnistetään kokonaan uudelleen. Irlannin kilpailu- ja kuluttajansuojaviranomainen (the Competition and Consumer Protection Commission, CCPC) on ECC Irlannin toiminnasta vastaava uusi organisaatio. Vaikka muutokseen on Irlannissa alettu valmistautua jo loppuvuodesta, vie organisaatiovaihdoksen käytännön toteutus aikaa, ja uusi ECC Irlanti pääsee tämän takia aloittamaan toimintansa ja asiankäsittelynsä aikaisintaan huhtikuussa. Muutos vaikuttaa väliaikaisesti niiden tapausten asianhoitoon, jotka koskevat irlantilaisia yrityksiä. EU-alueella Irlantiin sijoittuneita yrityksiä ovat muun muassa Ryanair, Airbnb, Microsoft ja Apple. 

Jos sinulla on asiankäsittely kesken Irlantiin sijoittuneen yrityksen kanssa

CCPC on ilmoittanut, ettei uusi ECC Irlanti avauduttuaan jatka aiemmilta vuosilta kesken jääneiden tapausten käsittelyä, vaan se alkaa ottaa vastaan vain täysin uusia tapauksia. Euroopan kuluttajakeskuksen Suomen toimipiste on yhteydessä niihin asiakkaisiinsa, joiden asiankäsittely Irlantiin sijoittuneen yrityksen osalta on paraikaa kesken Euroopan kuluttajakeskuksessa. Tämä koskee noin 20 asiakasta.

ECC-verkoston sovittelussa elinkeinonharjoittajan kotivaltion Euroopan kuluttajakeskus on tavanomaisesti yhteydessä yritykseen. Osassa tapauksia voidaan mahdollisesti koettaa jatkaa sovittelua Irlantiin sijoittuneen yrityksen suuntaan poikkeuksellisesti Suomesta käsin. Kaikkien tapausten kohdalla tämä poikkeusmenettely ei ole mahdollista. Mikäli sovittelu ei onnistu, asiankäsittely päätetään ja asiakas ohjataan eteenpäin muiden mahdollisten auttavien tahojen ja riidanratkaisumekanismien puoleen.

Uudet yhteydenotot irlantilaisista yrityksistä

Uusien, irlantilaisyrityksiä koskevien yhteydenottojen kohdalla voimme tarjota kuluttajille yleistä neuvontaa, mutta tapausten sovittelu Suomesta käsin tulee kyseeseen vain rajatusti.

Sovittelumahdollisuudet arvioidaan kunkin yrityksen kohdalla tapauskohtaisesti. Kun uusi ECC Irlanti aloittaa toimintansa myöhemmin keväällä, sovittelumahdollisuudet ovat taas paremmat.

Yleiset toimintaohjeet ongelmatilanteissa

Jos sinulla on kuluttajana ongelma Irlantiin sijoittuneen yrityksen kanssa, pyri ensin ratkaisemaan asia suoraan yrityksen asiakaspalvelun kanssa. Verkkosivuiltamme löytyy valitusmalleja eri tilanteisiin ja yleistä tietoa kuluttajan oikeuksista, mikä auttaa reklamoinnissa.

Jos asia ei ratkea yrityksen kanssa, voit sen jälkeen ottaa yhteyttä Euroopan kuluttajakeskukseen. Puhelinpäivystyksemme palvelee ma-ke klo 9–12, ja voit asioida myös verkkolomakkeiden kautta.

Lisätietoja:

Yhteystiedot ja asiointilomakkeet

Valitusmalleja eri tilanteisiin

Tietoa matkustajan oikeuksista

Tietoa verkko-ostamisesta

Tietoa asiankäsittelystä Euroopan kuluttajakeskuksessa