Air Berlin slutar flyga – instruktioner för konsumenter som drabbas av inställda flyg

Flygbolaget Air Berlin har meddelat att flygverksamheten avslutas stegvis under oktober. Nedan har vi sammanställt instruktioner för konsumenter som drabbas av inställda flygningar. Enligt de uppgifter som finns idag är instruktionerna och möjligheten att få ersättning olika beroende på när konsumenten har bokat flygresorna, om bokningen har gjorts hos Air Berlin eller via en reseförmedlare och på vilket sätt bokningen har betalats.

Om du just nu befinner dig på resmålet och har fått information om att returresan är inställd och att ingen ombokning erbjuds är det du som ska arrangera returtransporten, det vill säga själv boka en ny flygresa och betala för den. Notera även att den lagstiftning som gäller paketresor när ett flygbolag hamnat i ekonomiska svårigheter inte gäller resenärer som ordnat sina resor på egen hand.

Biljetten köpt före 15.8.2017  

Om du betalade med kreditkort kan du kräva återbetalning av biljettpriset för ett inställt flyg direkt från kreditkortsbolaget i stället för från konkursboet. På vår webbplats finns en malltext för krav om återbetalning. Denna instruktion gäller såväl passagerare som köpt sin flygresa med kreditkort direkt från Air Berlin liksom passagerare som köpt flygresan via en reseförmedlare.

Om flygresorna inte har betalats med kreditkort, kan du kräva återbetalning från konkursboet. Följ Air Berlins webbplats där det i sinom tid informeras om hur borgenärerna (den part som har en fordran mot någon annan) ska agera. ECC-nätverkets Konsument Europa i Tyskland poängterar redan i det här skedet att det tyvärr är osannolikt att man får en återbetalning från flygbolaget.

Biljetten köpt efter 15.8.2017

Om du köpte din biljett direkt av Air Berlin, kommer inköpspriset att återbetalas enligt uppgifter på företagets webbplats. Konsumenten bör lämna ett klagomål till flygbolaget. Klagomålet kan göras med den här blanketten: https://www.airberlin.com/en/feedback/complaint/

Om du köpte biljetterna av en reseförmedlare, kan du framföra ditt krav på återbetalning såväl till reseförmedlaren som flygbolaget.

Om du har betalat flygresan med kreditkort kan du vända dig till kreditkortsföretaget, i det fall att du inte får en återbetalning från reseförmedlaren/Air Berlin. På vår webbplats finns en malltext för krav om återbetalning.

Biljetten köpts efter 15.8.2017, flygresan från november framåt

Enligt Air Berlins webbplats är din betalning i det här fallet tryggad genom en ”betrodd man”. Företaget har tillsvidare inte närmare informerat om hur man ansöker om återbetalning. Du kan framföra krav på återbetalning såväl till reseförmedlaren som flygbolaget. Det lönar sig att följa Air Berlins webbplats där närmare upplysningar torde läggas upp.

Om du har betalat flygresan med kreditkort kan du vända dig till kreditkortsföretaget, i det fall att du inte får en återbetalning från reseförmedlaren/Air Berlin. På vår webbplats finns en malltext för krav om återbetalning som du i det här fallet ska använda.

Mer information:

Situationen lever och förändringar är möjliga. Därför lönar det sig att följa Air Berlins webbplats där bolaget har sammanställt bland annat ofta ställda frågor: https://www.airberlin.com/en/site/landingpages/flight_information.php.

Vi följer kontinuerligt med de uppgifter som Konsument Europa i Tyskland ger om Air Berlin och uppdaterar våra instruktioner om det behövs. Om du har problem i anslutning till Air Berlin kan du kontakta oss.