Tillförlitligheten för konsumentrecensioner blir bättre inom EU

Konsumentmyndigheterna i 26 EU-länder samt i Norge och på Island genomförde 2021 en av EU-kommissionen samordnad övervakningskampanj för webbplatser som publicerar konsumentrecensioner. 223 webbplatser var föremål för granskning. Vid granskningen uppdagade sig brister i praxisen på flera webbplatser.

Nästan två tredjedelar av sidorna hade problem med tillförlitligheten: enligt myndigheterna kontrollerade 114 webbplatser inte i tillräcklig utsträckning, att recensionerna baserade sig på verkliga användarupplevelser. Dessutom konstaterade konsumentskyddsmyndigheterna att drygt hälften av de granskade webbplatserna eventuellt bryter mot EU:s direktiv om otillbörliga affärsmetoder, som kräver att konsumenterna får sanningsenlig information för att kunna göra motiverade val.

Andra observationer av bristfällig praxis från övervakningskampanjen:

  • 104 webbplatser uppgav inte, hur recensioner samlas in och behandlas
  • 118 webbplatser berättade inte, hur de förhindrar förfalskade recensioner från att dyka upp på sina webbplatser
  • 176 webbplatser uppgav inte, att betalda recensioner är förbjudna eller att betalda recensioner är tydligt utmärkta

En lagändring kommer snart

I maj 2022 träder ett nytt direktiv som förtydligar lagstiftningen i kraft. I och med detta får konsumentskyddslagen noggrannare bestämmelser om publicering av konsumentrecensioner. En näringsidkare ska i fortsättningen informera konsumenterna om huruvida konsumentrecensioner på nätet baserar sig på verkliga användarupplevelser. Webbplatsen ska också ange hur det blivit verifierat att recensionerna är äkta.

Läs mer:

Protecting consumers from misleading reviews: 55% of screened websites violate EU law. Europeiska kommissionens meddelande 20.01.2022

Tydligare spelregler för konsumentrecensioner (på finska). Nyhet från Konkurrens- och konsumentverket 10.3.2022