Kuluttaja-arvioiden luotettavuus parantuu EU:ssa

Kuluttajaviranomaiset 26 EU-maassa sekä Norjassa ja Islannissa toteuttivat vuonna 2021 EU-komission koordinoiman valvontakampanjan kuluttaja-arvosteluita julkaiseville verkkosivuille. Valvonnan kohteena oli 223 verkkosivua. Valvonnassa paljastui, että usealla verkkosivulla on puutteellisia käytäntöjä.

Lähes kahdella kolmasosalla sivuista oli luotettavuusongelma: viranomaisten mukaan 114 sivustoa ei tarkistanut riittävällä tavalla, että arvioiden taustalla olisi aito käyttäjäkokemus. Lisäksi kuluttajansuojaviranomaiset totesivat, että hieman yli puolet tarkistetuista verkkosivuista mahdollisesti rikkovat EU:n sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevaa direktiiviä, joka vaatii, että kuluttajille annetaan totuudenmukaista tietoa perusteltujen valintojen tekemiseksi.

Muita valvontakampanjan havaintoja puutteellisista käytännöistä:

  • 104 sivustoa ei ilmoittanut, kuinka arvioita kerätään ja käsitellään
  • 118 sivustoa ei kertonut, kuinka ne ehkäisevät väärennettyjä arvioita ilmaantumasta sivuilleen
  • 176 sivustoa ei ilmoittanut, että maksetut arviot on kielletty tai että maksetut arviot merkitään selkeästi

Lainmuutos tulossa pian

Toukokuussa 2022 astuu voimaan uusi lainsäädäntöä selkeyttävä direktiivi, jonka myötä kuluttajansuojalakiin saadaan tarkemmat säännöt kuluttaja-arvosteluiden julkaisemiselle. Elinkeinonharjoittajan on jatkossa annettava kuluttajille tietoa siitä, ovatko verkon kuluttaja-arvostelut todelliseen käyttökokemukseen perustuvia. Verkkosivuston on myös ilmoitettava, miten arvostelujen aitous on varmistettu.

Lue lisää:

Protecting consumers from misleading reviews: 55% of screened websites violate EU law. Euroopan komission tiedote 20.1.2022

Ku­lut­ta­ja-ar­vos­te­luil­le sel­keäm­mät pe­li­sään­nöt. Kilpailu- ja kuluttajaviraston uutinen 10.3.2022