Resultattavla för konsumentmarknaden 2016: Fritidstjänsterna fungerar väl inom EU

Enligt resultattavlan för konsumentmarknaden inom EU 2016 anser konsumenterna att fritidstjänsterna fungerar väl. Semesterboendet betecknades som den bäst fungerande servicemarknaden. Kultur- och underhållningstjänster kom på andra plats, kommersiella idrottstjänster – till exempel gym – fick tredje plats och paketresor fjärde plats.  Dessa marknader fick likartade betyg av konsumenter i alla EU-medlemsstater, och alla fyra marknader förbättrade sina resultat från år 2013. Bland de servicemarknader som fick de sämsta betygen var hasardspel som förmedlas över webben.

Resultattavlan för konsumentmarknaden, dvs. Consumer Scoreboard, informerar om konsumenternas uppfattningar om verksamheten på 42 varu- och servicemarknader. För resultattavlan för konsumentmarknaden intervjuades 500 konsumenter per varje EU-medlemsland och bransch, med undantag av Luxemburg, Island, Malta och Cypern, där intervjuerna omfattade 250 personer per land och bransch.

Resultattavlan för konsumentmarknaden undersöker bland annat konsumenternas förtroende för att säljarna iakttar konsumentskyddsreglerna, deras uppfattningar om offerternas jämförbarhet och konsumenternas valmöjligheter, uppfyllandet av deras förväntningar och problem som de mött.

Resultattavlor för konsumentmarknaden har publicerats sedan 2008.