Kuluttajamarkkinoiden tulostaulu 2016: Vapaa-ajan palvelut toimivat hyvin EU:ssa

EU:n kuluttajamarkkinoiden tulostaulun 2016 mukaan kuluttajat arvioivat vapaa-ajan palveluiden toimivan hyvin. Loma-asuminen arvioitiin parhaiten toimivaksi palvelumarkkinaksi. Kulttuuri- ja viihdepalvelut sijoittuivat toiseksi, kaupalliset urheilupalvelut – esimerkiksi kuntosalit – kolmanneksi ja pakettimatkat neljänneksi.  Nämä markkinat saivat samansuuntaisia arvioita kuluttajilta kaikissa EU-jäsenvaltioissa ja kaikki neljä markkinaa myös paransivat tulostaan vuodesta 2013Heikoimmat arviot saaneiden palvelumarkkinoiden joukossa olivat verkkovälitteiset uhkapelit.

Kuluttajamarkkinoiden tulostaulu eli Consumer Scoreboard kertoo kuluttajien näkemyksiä 42:n tavara- ja palvelumarkkinoiden toiminnasta. Kuluttajamarkkinoiden tulostauluun haastateltiin kaikista EU-jäsenmaista 500 kuluttajaa kutakin toimialaa kohden, paitsi Luxemburgissa, Islannissa, Maltalla ja Kyproksella haastateltiin 250:tä.

Kuluttajamarkkinoiden tulostaulussa kartoitetaan muun muassa luottamusta siihen, että myyjät noudattavat kuluttajansuojasääntöjä, tarjousten vertailtavuutta, kuluttajan valintamahdollisuuksia, odotusten täyttymistä sekä kuluttajien kohtaamia ongelmia.

Kuluttajamarkkinoiden tulostauluja on julkaistu vuodesta 2008 alkaen.

Lue lisää:

Kuluttajamarkkinoiden tulostaulu 2016: Markkinoiden toimivuus parani, mutta televiestinnän ja energian alalla tarvitaan lisätoimia. Euroopan komission lehdistötiedote 5.9.2016