Konsumentombudsmannen ingrep i resebyrån SRG Finlands sätt att ta ut en handläggningsavgift av kunderna när flyget ställs in

Som ett resultat av förhandlingar med den finska konsumentombudsmannen har resebyrån SRG Finland avstått från att ta ut serviceavgifter när ett flygbolag ställer in ett flyg och återlämnar pengarna som betalats för det till kunderna. Resebyrån åtog sig också att uppfylla konsumentombudsmannens krav att inte ta ut några handläggningsavgifter i vissa situationer i framtiden.

Oy SRG Finland Ab är en del av den svenska Etraveli-koncernen och har flera bokningsportaler, såsom supersaver.fi, travelstart.fi, fi.mytrip.com och seat24.fi. Konsumenter kan bland annat köpa flygbiljetter via sajterna.

Läs mer:

Kon­su­ment­om­buds­man­nen in­grep i re­se­by­rån SRG Fin­lands sätt att ta ut en hand­lägg­nings­av­gift av kun­der­na när fly­get ställs in. Kon­kur­rens- och kon­su­ment­ver­kets meddelande 20.4.2023.

Konsumentombudsmannens beslut: Resebyråns ansvar och det orimliga i att ta ut en handläggningssavgift i samband med återbetalning av priset på flygbiljetten (på finska). Kon­kur­rens- och kon­su­ment­ver­ket 21.3.2023.