Kommissionens samråd om översynen av förordningen om konsumentskyddssamarbete

Du kan opinera till 31.1.2014 via webbenkäten, som är öppet för alla som berörs eller har ett intresse av tillsynen över konsumentskyddslagstiftningen på den inre marknaden.