Komissio kerää näkemyksiä kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöasetuksesta

Mielipiteitä kerätään 31.1.2014 asti verkkokyselyllä, joka on avoin kuluttaja-alan sidosryhmille ja kaikille, joita kiinnostaa kuluttajien oikeuksien kehitys ja täytäntöönpano EU-alueen sisällä.

Lue lisää kuulemisesta komission sivuilta (suomeksi)