Kommissionen föreslår nya rättigheter för flygresenärer

EU-kommissionen föreslår idag ett åtgärdspaket som ska ge flygresenärer nya och bättre rättigheter. Det gäller framförallt rätten till information, omhändertagande och ombokning. Det ska också bli lättare att klaga och dessutom skärps tillsynen för att se till att resenärerna verkligen får det som de har rätt till.

Läs mera: Europeiska kommissionens pressmeddelande 13.3.2013