Komissio ehdottaa toimenpiteitä lentomatkustajien oikeuksien parantamiseksi

Euroopan komissio on tänään hyväksynyt toimenpidepaketin, jolla varmistetaan lentomatkustajien uudet ja paremmat oikeudet tiedonsaantiin, huolenpitoon ja uudelleenreititykseen, jos he joutuvat jäämään lentoasemalle. Samaan aikaan valitusmenettelyjä ja valvontatoimenpiteitä parannetaan, jotta matkustajat voivat oikeasti käyttää oikeuksiaan.

Euroopan kuluttajakeskus Suomessa pitää ehdotuksia lupaavina.

Lue lisää:
Euroopan komission tiedote 13.3.2013