Idag lanseras utbildningsportalen ”Consumer Classroom”

Consumer Classroom är en EU-finansierad webbplats som vänder sig till lärare inom EU.

Den tillhandahåller högkvalitativ konsumentinformation och interaktiva verktyg som ger 12-18-åringar den konsumentkunskap som de behöver.

www.consumerclassroom.eu