Uusi nettisivusto tarjoaa käytännönläheistä kuluttajaoppia nuorille

Tänään avattu Consumer Classroom -sivusto sisältää vuorovaikutteisia työkaluja ja paljon tietoa käytännön kuluttajataitojen opettamiseen ja oppimiseen. Sivusto on suunnattu EU-maiden 12–18-vuotiaiden oppilaiden opettajille. Sivuston kautta opettaja voi muun muassa käynnistää koulujen välisiä projekteja ja kilpailuja sekä jakaa kuluttaja-aiheista luentomateriaalia oppilailleen.

Sivusto löytyy osoitteesta www.ConsumerClassroom.eu. Sivustosta aukeaa myös suomenkielinen versio huhtikuun alkuun mennessä.

Sivuston avulla opettaja voi:

  • opettaa arkielämässä tarvittavia kuluttajataitoja 12–18-vuotiaille oppilailleen
  • valmistella erityisen Lesson Builder -työkalun avulla oppilaita osallistavia ja vuorovaikutteisia luentoja kiinnostavista kuluttaja-aiheista
  • jakaa luennot oppilaille sivuston My Class -osassa
  • hyödyntää laajaa, korkealaatuista opetusmateriaalia kuluttaja-aiheista
  • tehdä yhteistyötä EU-alueen opettajien kanssa
  • käynnistää koulujen välisiä projekteja ja kilpailuja oppilaiden osallistamiseksi
  • laajentaa omaa tietotaitoaan kuluttajakasvatuksesta.

Consumer Classroom -sivusto on EU:n rahoittama ja sen tavoitteena on kannustaa opettamaan nuorten tarvitsemia kuluttajataitoja. Sivuston suunnitteluun ja sisällöntuotantoon on osallistunut opettajia ympäri Eurooppaa. Myös Kilpailu- ja kuluttajaviraston edustaja on ollut mukana Consumer Classroomia valmistelleessa työryhmässä.