Du kan re­kla­me­ra över­rask­nings­kost­na­der kopp­la­de till be­ställ­nings­fäl­lor till ban­ken

Kuluttaja-asiamies on yhdessä EU:n kuluttajaviranomaisten kanssa pyytänyt Visaa, Mastercardia ja American Expressiä muuttamaan järjestelmiään niin, että kuluttaja saa tilausansoihin liittyvistä toistuvista maksuista tiedon nykyistä selvemmin.

Konsumentombudsmannen har tillsammans med EU:s konsumentmyndigheter bett Visa, MasterCard och American Express att ändra sina system så att konsumenten får tydligare information om återkommande betalningar i samband med beställningsfällor.

Undersökningar visar att nästan var tionde medborgare i EU och Storbritannien har fallit offer för en beställningsfälla. Konsumenterna har trott sig ha beställt en produkt eller tjänst, men beställningen har i efterhand visat sig vara en fortlöpande beställning som de debiteras för varje månad.

När kunden betalar med kort i webbshopen ska han eller hon enligt lagen få information om hela den summa som han eller hon ska betala. Om betsällningen är kopplad till upprepade betalningar ska dessa anges tydligt. Ofta kan dock endast en engångsavgift vara synlig och upprepade betalningar i anslutning till en fortlöpande beställning har gömts eller angivits på ett obemärkt sätt.

För att minska problemen har Europeiska kommissionen och konsumentmyndigheterna i EU-länderna kontaktat de tre största betalkortsförmedlarna, Visa, MasterCard och American Express. Bolagen har ombetts ändra sina system så, att konsumenten innan kortinformationen matas in även får tydlig information om upprepade betalningar.

Läs mer:
Du kan re­kla­me­ra över­rask­nings­kost­na­der kopp­la­de till be­ställ­nings­fäl­lor till ban­ken. Konkurrens- och konsumentverkets meddelande 6.7.2021