Ti­lausan­saan liit­ty­vis­tä yl­lä­tys­ku­luis­ta voi rekla­moi­da pan­kil­le

Kuluttaja-asiamies on yhdessä EU:n kuluttajaviranomaisten kanssa pyytänyt Visaa, Mastercardia ja American Expressiä muuttamaan järjestelmiään niin, että kuluttaja saa tilausansoihin liittyvistä toistuvista maksuista tiedon nykyistä selvemmin.

Verkkokauppaan voi liittyä erilaisia ongelmatilanteita, kuten tilausansoja ja muita huijauksia. Tutkimusten mukaan lähes joka kymmenes EU:n ja Ison-Britannian kansalaisista on joutunut tilausansan uhriksi. Kuluttajat ovat luulleet tilanneensa yhden tuotteen tai palvelun, mutta tilaus onkin jälkikäteen osoittautunut jatkuvaksi tilaukseksi, josta heitä veloitetaan joka kuukausi.

Kun asiakas maksaa verkkokaupassa kortilla, hänen pitäisi lain mukaan saada tieto koko siitä summasta, joka hänen maksettavakseen tulee. Jos tilaukseen liittyy toistuvia maksuja, niistä pitää kertoa selvästi. Usein näkyvillä voi kuitenkin olla vain kertamaksu ja jatkuvaan tilaukseen liittyvät toistuvat maksut on piilotettu tai kerrottu huomaamattomasti.

Ongelmien vähentämiseksi Euroopan komissio ja EU-maiden kuluttajaviranomaiset ovat lähestyneet kolmea suurinta maksukorteilla tehtyjen maksujen välittäjää – Visaa, Mastercardia ja American Expressiä. Yhtiöitä on pyydetty muuttamaan järjestelmiään niin, että kuluttaja saa ennen korttitietojen antamista selvästi tiedon myös toistuvista maksuista.

Lue lisää:
Ti­lausan­saan liit­ty­vis­tä yl­lä­tys­ku­luis­ta voi rekla­moi­da pan­kil­le. Kilpailu- ja kuluttajaviraston tiedote 6.7.2021