Biluthyrare slutar prisdiskriminera konsumenter

De största europeiska biluthyrningsfirmorna har gått med på EU-kommissionens krav om att behandla alla konsumenter lika, oavsett vilket hemland konsumenten har.

Den 8:e augusti skickade EU-kommissionen ett öppet brev till de högsta cheferna på sex internationella biluthyrningsfirmor, för att påtala att bolagen måste sluta använda konsumenternas hemland som ett hinder för att få bästa möjliga pris (IP/14/917).

Tre av biluthyrningsfirmorna; Europcar, Hertz och Avis, ansågs inte ha tillräckligt bra svar på EU-kommissionens frågor, och de nämnda firmorna inledde därför en dialog med kommissionen. Bolagen bekräftade då att de kommer följa principen som säger att det inte får förekomma diskriminering inom EU:s inre marknad. Europcar, Hertz och Avis inkom även med detaljerade förklaringar till sina respektive bolags prissättning. Biluthyrningsfirmorna gick med på följande:

  • de kommer inte att använda sig av automatisk omdirigering på sina webbplatser baserat på konsumentens IP-adress;
  • konsumenterna kommer inte att hindras från att genomföra en bokning på någon av firmornas nationella webbplatser inom EU, och det är fritt fram att se sig om efter bästa pris;
  • biluthyrningsfirmorna kommer enbart att tillåtas att ha särskilda priser baserat på konsumentens hemland om det kan motiveras utifrån opartiska anledningar.

Kommissionen kommer att fortsätta diskussionen kring opartiskhet vid erbjudanden, och man betänker hur man ytterligare kan förenkla och förbättra situationen för konsumenter när det kommer till prisjämförelser och information. Kommissionen kommer även fortsättningsvis att övervaka att det inte förekommer diskriminering inom EU:s inre marknad, vilket också berör bolag som ägnar sig åt franchiseverksamhet. Dialogen med biluthyrningsfirmorna är bara ett första steg, vilket kommer att följas upp med vidare diskussioner inom en rad olika områden under 2015.