Vilseledande marknadsföring gällande bantningsprodukterna Glucomannan och Vihreä kahvi

Konsumenterna lockas att beställa bantningsprodukterna Glucomannan och Grönt kaffe (Vihreä kahvi) på prov, men företaget förklarar inte tydligt att beställaren samtidigt förbinder sig till en tidsbestämd beställning. Det estniska företaget Xellim Oü, som ansvarar för marknadsföringen av produkterna, har inte ändrat sin marknadsföring så att den överensstämmer med konsumentombudsmannens krav.

Konsumentombudsmannen och konsumentrådgivningen har kontaktats hundratals gånger med anledning av bantningspreparaten Konjak-Glucomannan, Glucomannan-konjakrot och Grönt kaffe/Green Coffee Fresh. Produkterna har marknadsförts på Facebook. Den som klickat på reklamen har kommit till webbplatserna Glucomannan.fi, superkuitu.com eller vihreäkahvi.fi. Konsumenterna har även fått reklam om produkterna per e-post.

På webbplatserna har konsumenterna erbjudits att pröva bantningspreparaten för 4,90 euro. Det har ändå kommit som en överraskning för konsumenterna att beställningen av ett provparti lett till ett tidsbestämt avtal, förutsatt att konsumenten inte separat annullerat en fortsatt beställning inom 14 dagar från mottagningen av provpartiet. Denna typ av marknadsföring, där villkoren för en beställning inte klart anges, kan anses vara vilseledande och strida mot konsumentskyddslagen.

Mera information:
Konsumentombudsmans pressmeddelande (18.6.2014) och anvisningar till konsumenterna