Vi informerar om flygpassagerarnas rättigheter på Helsingfors-Vanda flygplats fredagen den 1 juli.

Känner du till dina rättigheter om ditt flyg blir försenat, inställt eller överbokat eller om ditt bagage försvinner under flygningen? Konsumenteuropa i Finlands experter delar information om EU:s flygpassagerares rättigheter på Helsingfors-Vanda flygplats fredagen den 1 juli 2022 kl. 10–14. Du hittar vårt stånd i entréhallen för avgående utrikesflyg.

Konsumenteuropa i Finland kontaktas nästan dagligen av konsumenter angående flygresor. Våra experter är på plats på Helsingfors-Vanda flygplats för att berätta om passagerarens rättigheter vid förseningar och inställda flyg och försvunnet bagage. Vi ger också resenärerna anvisningar för situationer som de funderar på.

Förutom en kompakt broschyr delar vi ut godis och en praktisk skärmputsduk till förbipasserande.

Välkommen att fråga oss mer om flygpassagerarens rättigheter!

Läs mer:

Flygresor