Var observant när du hyr bil utomlands!

Den livligaste perioden i biluthyrningen är här. Biluthyrning utomlands leder årligen till bekymmer för konsumenter runtom i Europa. Konsumenteuropa i Finland uppmanar att kontrollera bilens skick och eventuella fel tillsammans med uthyrningsfirmans representant innan bilen tas i bruk. Det är bra att göra likadant när man återlämnar bilen. Man ska aldrig återlämna bilen utanför biluthyrningens öppettider.

Nätverket för europeiska konsumentcentrum behandlade 2011–2012 sammanlagt 1 041 tvistemål som gällde biluthyrning. Under samma tidsperiod mottog det finländska kontoret för nätverket 67 klagomål gällande biluthyrning.

Kontrollera bilens skick innan du tar den i bruk

Reservera tid till att granska hyresavtalet och ditt försäkringsskydd när du kommer till resmålet. Kontrollera bilens skick och eventuella fel tillsammans med uthyrningsfirmans representant innan du tar den i bruk. Be representanten att fylla i en blankett med fel eller brister i bilen som upptäckts. Se till att du erhåller en kopia av blanketten.

Gå inte med på att utföra kontrollen på ett ställe med skum belysning. Reservera tid åt kontrollen, den är inte enbart en formsak. Fotografera vid behov fel som du upptäckt även om uthyrningsfirmans representant säger att skrapan är för liten för att bry sig om.

Fråga på förhand hur du ska agera vid fel i bilen

Vet du hur du ska göra om det blir fel på hyrbilen som gör att du måste avbryta din resa? Ta reda på det och be om instruktioner på förhand, helst skriftligt. Många semesterfirare har blivit överraskade när de på efterhand blivit debiterade kostnader för att bilen gått sönder under hyrperioden. Ofta sker debiteringen direkt från kreditkortet utan att konsumenten får en separat uppgift om det.

Läs villkoren och se till att ditt försäkringsskydd är tillräckligt

För att slippa överraskningar läs noga igenom hyresavtalet och särskilt den text som tryckts med litet typsnitt. Det är bra att separat ta reda på hurdana regler uthyrningsfirman har angående bränsleförbrukningen. Kontrollera vilket bränsle som ska användas, bensin eller diesel.

Även om du bokar bilen genom en finländsk uthyrningsfirmas webbplats, skrivs själva hyresavtalet först på destinationen enligt den lokala uthyrningsfirmans villkor. I en problemsituation definieras dina rättigheter och skyldigheter av hyresavtalet och lagstiftningen i landet i fråga.

Den finländska uthyrningsfirman som gjort bokningen ansvarar för att bokningen har gjorts enligt överenskommelse, men inte för själva biluthyrningstjänsten. Det lönar sig alltså att sätta sig in i avtalsvillkoren.

Mer information om ämnet