Undvika de vanligaste fällorna på nätet: Nya checklistor till hjälp vid e-handel i Europa

För varje år är det fler och fler som köper på nätet, också utanför Finlands gränserna. Detta är bakgrunden till att Konsument Europa i Finland, i samarbete med ECC-nätverket, nu lanserar checklistor för att hjälpa konsumenter som näthandlar gränsöverskridande. 

ECC-nätverket, som Konsument Europa är en del av, har övervakat gränsöverskridande e-handel inom Europa i över tio år. 2013 handlade ECC-nätverket 66 % av de 32 000 klagomål som nätverket fick in om e-handel, en ökning med 6 % från året innan.

Tanken bakom det nya materialet är att göra konsumenter tryggare och mer medvetna när de e-handlar över de europeiska gränserna, och bidra till att de vanligaste fällorna på nätet undviks.