Snoop Doggs konsert inställd – så får du dina pengar tillbaka

Snoop Doggs konsert som var planerad till juli 2019 i Helsingfors har ställts in. Enligt biljettförsäljningen Lippu.fi ska konsumenter som köpt biljett ta kontakt med arrangören Phoenix Entertainment Finland via adressen snoopfinland@gmail.com för mer information och för att få sina pengar tillbaka. Åtminstone en del av konsumenterna har redan fått e-post av Phoenix Entertainment Finland med preliminära direktiv för hur man ska göra för att få biljettpriset återbetalt. I mejlet ombes konsumenten ge sina bankuppgifter och uppgifter om biljetten.

Vi har blivit kontaktade av ett tiotal konsumenter. Vi uppmanar konsumenter att göra enligt följande:

1)      Om du betalade biljettpriset från ditt bankkonto eller med debetkort ska du skicka IBAN och BIC för ditt bankkonto samt de begärda biljettuppgifterna. Observera att man med dessa uppgifter endast kan återbetala köpesumman in på kontot, det går inte att göra debiteringar från kontot. Om pengarna inte returneras kan du fråga din bank om ditt debetkort har någon form av köpskydd enligt vilken du eventuellt kan få kompensation av banken.[HE1]  Alla kort har tyvärr inte köpskydd.

2)      Om du betalade biljettpriset med kreditkort behöver du inte sända dina kreditkortsuppgifter till Phoenix. Då du anhållit om återbetalning kan köpesumman betalas tillbaka med samma betalningsmedel. Skicka aldrig kortnumret och uppgifterna på baksidan av kortet till någon per e-post. Ta kontakt med Phoenix, berätta att du betalade biljetterna med kreditkort och skicka de begärda biljettuppgifterna för att få pengarna tillbaka. Parallellt med detta kan du också kräva återbetalning av den bank som utfärdat kreditkortet med vilket biljettpriset betalades. Detta gör du genom att göra en kortreklamation hos din bank eller kreditbolag. Denna rättighet grundar sig på konsumentskyddslagen. Mall för reklamation hos kreditbolag: https://www.ecc.fi/sv/om-oss/gor-en-reklamation/reklamationsmallar/krav-till-kreditbolag-om-returnering-av-betalning/

När Phoenix har fått de uppgifter de behöver för återbetalning bör de betala tillbaka pengarna till dig inom en rimlig tid. En rimlig återbetalningstid är minst 2 veckor från det att företaget har fått de uppgifter som behövs för återbetalning. Var alltså beredd på att vänta en tid när du har gett uppgifterna.

Det kan hända att pengarna returneras till ditt konto eller kreditkort utan att du blir underrättad om saken, så gå in och kolla kontot med jämna mellanrum.

Ta kontakt med Konsument Europa om du inte har fått pengarna tillbaka efter en rimlig väntetid.

Konsument Europa hjälper konsumenter i Finland i fall där försäljaren har sitt säte i ett annat EU-land, i Norge eller på Island. Bolaget som agerat arrangör för evenemanget, Phoenix Entertainment Finland, har sitt säte i Rumänien. Om bolaget inte betalar tillbaka pengarna inom 2–3 veckor efter att du lämnat de begärda uppgifterna kan vi på Konsument Europa bistå med medling i samarbete med Konsument Europa i Rumänien. Om så är fallet ber vi dig kontakta oss, så hjälper vi dig få tillbaka dina pengar.

Om du inte har fått pengarna tillbaka inom den tid som anges ovan behöver vi följande handlingar och information för att kunna medla i ärendet:

1)      en kopia av din konsertbiljett (skannad eller fotograferad)

2)      meddelandet om inställd konsert från Phoenix, hur meddelandet har sänts och när (datum)

3)      alla dina reklamationer till Phoenix med uppgift om hur och när de har sänts, samt svaren du fått

4)      kvitto på att du betalat biljetterna

5)      dina bankuppgifter (IBAN och BIC) för återbetalningen

 

Här kan du läsa mer om vad vi gör:

https://www.ecc.fi/sv/om-oss/kontaktuppgifter/

https://www.ecc.fi/sv/vanliga-fragor/konsumenteuropas-uppgifter-och-verksamhet/

https://www.ecc.fi/sv/vanliga-fragor/konsumenteuropas-behandling-av-klagomal/