Rekordår för ECC-Net

ECC-Nätverket (European Consumer Centre Network) hanterade mer än 80.000 ärenden under 2013. Detta motsvarar en ökning med 11 % jämfört med 2012.

2013 kontaktade 80 272 konsumenter något av de ECC-kontor som finns i EU samt Norge och Island. 32 522 av dessa var klagomål gentemot företag. Antalet klagomål har ökat med 9 % jämfört med 2012.

Rådgivningen från ECC-kontoren bidrog till ett positivt resultat för konsumenterna i två tredjedelar av fallen.

Läs hela pressmeddelandet (på engelska, 19.2.2014)

Infografiken om ECC-Nätverkets år 2013  (på engelska)