Ennätysvuosi: Euroopan kuluttajakeskusten verkosto sai yli 80 000 yhteydenottoa kuluttajilta

Rajat ylittäviin kuluttajakysymyksiin erikoistunut ECC-Net eli Euroopan kuluttajakeskusten verkosto käsitteli vuonna 2013 yhteensä 80 000 kuluttajayhteydenottoa. Edellisvuoteen verrattuna tapausten määrä kasvoi 11 prosenttia.

Vuoden 2013 toiminnan tulokset julkistettiin Brysselissä 19.2.2014. Kaikissa EU-maissa, Islannissa ja Norjassa sijaitseviin Euroopan kuluttajakeskuksen toimipisteisiin oltiin viime vuonna yhteydessä kaikkiaan 80 272 kertaa. Yhteydenotoista 32 522 oli valituksia jonkin yrityksen toiminnasta. Valitusten määrä lisääntyi 9 prosenttia verrattuna vuoteen 2012. Euroopan kuluttajakeskusten antama neuvonta johti kuluttajan kannalta myönteiseen lopputulokseen noin 66 prosentissa tapauksista.

Yhteydenottojen ja valitusten määrän kasvulla on monia tekijöitä: Kuluttajat tuntevat paremmin oikeutensa ja osaavat hakea apua, tietoisuus Euroopan kuluttajakeskusten verkostosta on kasvanut, rajat ylittävä kauppa on yleistynyt ja kuluttajat etsivät parasta hintaa tai palvelua.

Verkkokauppa ja matkustaminen yleisimpiä aiheita

Kolmannes Euroopan kuluttajakeskusten verkoston vastaanottamista valituksista liittyi aiheeltaan matkustamiseen tai kuluttajien liikkumiseen maasta toiseen, ennen kaikkea lentomatkustamiseen. Myös autonvuokraukseen liittyvät kysymykset ovat koko ajan nousussa.

Muita valitusten kärkiaiheita vuonna 2013 olivat erilaiset taloustavaroihin liittyvät valitukset, konsertti- ja urheilulippuja koskevat valitukset ja aikaosuus- eli pitkäkestoisiin lomatuotteisiin (ns. timeshare) liittyvät valitukset.

Kaiken kaikkiaan 66 prosenttia valituksista liittyi verkossa tehtyihin ostoksiin. Hieman yli 15 prosenttia ongelmista koski toimittamatta jäänyttä tuotetta tai palvelua ja 12 prosenttia valituksista käsitteli viallista tuotetta.

Maksutonta neuvontaa ja apua kuluttajille

Euroopan kuluttajakeskukset antavat opastusta ja asiantuntemusta rajat ylittävän kaupan kuluttajakysymyksiin ja tarvittaessa selvittely- ja sovitteluapua ristiriitatilanteisiin, joita kuluttajalla on toisessa EU:n jäsenmaassa sijaitsevan elinkeinonharjoittajan kanssa. Selvittelyssä ja sovittelussa kuluttajakeskus käyttää apunaan toisissa Euroopan maissa sijaitsevia sisartoimistojaan.

Euroopan kuluttajakeskuksen Suomen toimipiste toimii Kilpailu- ja kuluttajavirastossa (KKV) osana Euroopan laajuista kuluttajakeskusten verkostoa (European Consumer Centres, ECC-Net). Suomessa Euroopan kuluttajakeskuksen toiminnan rahoittavat Suomen valtio ja Euroopan komissio.

Lisätietoja:

Empowering Consumers: A record year for the European Consumer Centres.Komission tiedote 19.2.2014.

Infografiikka ECC-verkoston toimintavuodesta 2013 (englanniksi)