Reglerna för webbhandel ändrar den 13 juni

Direktivet om konsumenträttigheter träder i kraft i alla EU-länder den 13 juni 2014. För den finländska konsumenten är förändringen mest konkret vid nätköp. Den bekanta ångerrätten på 14 dagar bevaras, men praxisen vid returnering och avbeställning ändras.

Särskilt vid beställningar från utländska webbutiker är det ännu viktigare än tidigare att bekanta sig med avtalsvillkoren för att försäkra sig om till exempel returneringsland och vem som betalar returen.

Avbeställ skriftligen, till exempel via e-post

Ur den finländska konsumentens perspektiv gäller ändringarna i konsumentskyddslagen särskilt webbhandel. Den 14 dagars ångerrätt som är bekant för oss bevaras även i fortsättningen, men enligt lagen kan vi inte längre ångra oss genom att bara låta bli att avhämta varan på posten eller skicka den tillbaka till försäljaren. Upphävandet av ett köp ska i fortsättningen meddelas skriftligen till försäljaren, och därefter ska varan returneras till försäljaren utan dröjsmål och senast inom 14 dagar efter att du meddelat försäljaren att du ångrat köpet.

Dessa regler för returnering innebär inte mycket nytt för de finländska konsumenter som redan länge har gjort uppköp via europeiska webbutiker. Målet med den nya regleringen är att förenhetliga regleringen i olika länder, vilket man tror att kan öka både konsumenternas förtroende för den gränsöverskridande handeln och de inhemska aktörernas vilja att erbjuda sina produkter utanför det egna landets gränser.

Ångerrätten vid nätköp gäller inte all webbhandel

Utanför ångerrätten har lämnats enskilda beställningar av lösnummer av tidningar och dagstidningar, avtal om biluthyrning, beställning av flygbiljetter på nätet och hotellbokningar, mat och blommor samt produkter som tillverkats enligt beställarens önskemål, till exempel måttbeställda kläder eller skräddarsydda möbler. Lagstiftaren föreskriver inget hinder för försäljaren att om han eller hon så önskar bevilja ångerrätt även för dessa produktgrupper.

Spara returkvittot, kontrollera avgifterna för returneringen

Konsumenten är fortsättningsvis, särskilt i konfliktsituationer, skyldig att bevisa att varan har returnerats till försäljaren. Därför lönar det sig att vid returneringen be om ett kvitto och spara det. Utan returkvittot kan man inte ens börja utreda eventuella meningsskiljaktigheter i anslutning till returen.

En betydande förändring är det faktum att köparen efter den 13 juni enligt lagen ansvarar för de kostnader som returneringen av varan ger upphov till. Det är emellertid sannolikt att många finländska webbutiker även i fortsättningen av kundserviceskäl erbjuder avgiftsfri ångerrätt för sina produkter. När konsumenter handlar på sidor som inte är på svenska via utländska webbutiker kommer däremot den rådande praxisen även i fortsättningen att vara att returen är avgiftsbelagd.

Läs alltid avtalsvillkoren – särskilt vid beställningar från utlandet

Avtalsvillkoren för utländska webbutiker är ofta bedövande läsning. De kan vara skrivna på ett främmande språk och om de undantagsvis finns på svenska så kan de vara flera sidor långa, delvis utan rubriker och innehålla villkor som strider mot varandra eller åtminstone är mångtydiga. Om det känns som om du inte orkar läsa avtalsvillkoren eller om villkoren inte tydligt uppger vad som erbjuds lönar det sig att byta försäljare eller tjänsteleverantör. Det är dock bra att komma ihåg att avtalsvillkoren fastställer på vilka villkor affären görs och särskilt hur man agerar om parterna inte sköter sina förpliktelser.

Läs mera:
Direktivet om konsumenträttigheter (2011/83/EU)